KIELIOPPI
Kirjoittaminen ja ääntäminen · Virkkeet · Substantiivit · Määreet · Pronominit · Adjektiivit · Adverbit · Verbit · Prepositiot · Konjunktiot · Kysymyslauseet · Lauseet · Luvut · Sananmuodostus · Lyhenteet · Välimerkit

Lyhenteet

Monia lyhenteitä käytetään elefenissä. Niissä olevien kirjainten väliin ei merkitä pisteitä.

Monet lyhenteet merkitsevät yleisiä sanoja tai lausekkeita. Tällaisia lyhenteitä ei aloiteta isoin kirjaimin paitsi virkkeen alussa:

LFN säilyttää muutamat kansainväliset lyhenteet, mm. lyhenteet metrisille mitoille:

Erisnimien lyhenteissä käytetään suuria kirjaimia. Sellaisia pikkusanoja kuin la ja de – jotka kirjoitetaan pienellä nimen täydellisessä muodossa – ei oteta mukaan lyhenteeseen. Lyhenteen eteen kirjoitetaan kuitenkin usein artikkeli la:

Jotkin kansainväliset erisnimet ovat niin vakiintuneita alkuperäisessä (tai transskriptoidussa) muodossaan, että elefen säilyttää nämä:

Esta paje es presentada con la lisensa CC Attribution-Share Alike 4.0 International.
Lo ia es automatada jenerada de la paje corespondente en la Vici de Elefen a 29 febrero 2024 (16:03 UTC).