KIELIOPPI
Kirjoittaminen ja ääntäminen · Virkkeet · Substantiivit · Määreet · Pronominit · Adjektiivit · Adverbit · Verbit · Prepositiot · Konjunktiot · Kysymyslauseet · Lauseet · Luvut · Sananmuodostus · Lyhenteet · Välimerkit

Luvut

Lukusanat

Tärkeimmät lukusanat ovat:

Luvut aina 999:aan asti kirjoitetaan yhtenä sanana, jossa on kolme komponenttia yhdysviivoin toisiinsa liitettyinä. Kukin komponentti vastaa numeroin merkityn luvun (nollasta poikkeavaa numeroa), siis numeroa unnove. Komponentit muodostuvat sadan ja kymmenen monikerroista, sadoista sento, kymmenistä des ja ykkösistä tavalliseen tapaan. Puuttuvia yksikköjä ei mainita ja yksinkertaiset sadan ja kymmenen monikerrat ilmaistaan lyhyesti sento ja des. Ei siis käytetä näissä sanaa un.

Mil ja milion kirjoitetaan aina itsenäisinä sanoina, ja kolmen numeron ryhmät erotetaan toisistaan:

Kun lukuja kirjoitetaan numeroin, LFN käyttää välilyöntiä erottamaan kolmen numeron ryhmät toisistaan. Desimaalierottimena voi käyttää joko pistettä tai pilkkua ja sen mukaan lukea erottimen vastaavasti joko punto tai virgula. Desimaalierottimen jälkeen seuraavat numerot vain luetellaan:

Negatiivinen luku ilmaistaan miinusmerkillä, joka luetaan min:

Tuhannet miljoonat

Kulttuurista riippuen sanan “biljoona” (eri muodoissaan) merkitys vaihtelee. Se tarkoittaa joko tuhatta miljoonaa tai miljoonaa miljoonaa. Sama ongelma on sanoissa “triljoona”, “kvadriljoona”, jne. Välttääksemme sekaannuksen, käytämme LFN:ssä seuraavaa eksplisiittistä puhetapaa:

Sanat bilion, trilion, cuadrilion jne ovat kyllä käytettävissä, kunhan käyttäjä selittää tarkoittamansa merkityksen.

Tieteellisessä käytössä on paras pitäytyä kansainvälisissä etuliitteissä:

Ordinaalit

Kun luku edeltää substantiivia, sillä on perusluvun rooli eli se merkitsee määrää:

Kun taas luku seuraa substantiivia, sillä on järjestysluvun rooli eli se ilmentää asemaa jonossa. Tämä asema ilmaistaan muissa kielissä yleensä ordinaalilla eli järjestyssanalla:

Lukusanan un tilalla voidaan käyttää myös järjestyssanaa prima. (Sitä ei voi kuitenkaan käyttää muodostamaan järjestyssanoja, jotka liittyvät muihin ykköseen päättyviin lukuihin, kuten 51.) LFN:ssä ei ole muita erityisiä lukuihin liittyviä järjestyssanoja. Ordinaalit ultima (viimeinen), seguente (seuraava) ja presedente (edellinen) eivät tietenkään liity kiinteisiin järjestyslukuihin. Esimerkkejä:

Järjestyssanojen virkaa toimittavia lausekkeita voi muodostaa lukusanoista käyttämällä “paikkaa pitävänä sanana” sanaa numero:

Murtoluvut

Liitteellä -i muodostetaan murto-osia tarkoittavia lukuja:

Murtoluvut noudattavat samoja sääntöjä kuin tavalliset substantiivit:

Muitakin keinoja on murtolukujen ilmaisemiseen:

Tieteelliseen tekstiin sopivat hyvin kansainväliset etuliitteet:

Monikerrat

Jälkiliite -uple muodostaa sanoja numeerisille monikerroille:

Lausekkeet, joissa on sana ves tai veses ilmoittavat, kuinka monta kertaa jokin tapahtuu:

Ves ei ilmaise aritmeettista kertolaskua.

Aritmetiikkaa

Yhteenlasku ilmaistaan sanalla plu tai e:

Vähennyslasku ilmaistaan sanalla min:

Kertolasku ilmaistaan sanoilla multiplida par, joka voidaan lyhentää muotoon par:

Jakolasku taas ilmaistaan sanoilla divideda entre, usein lyhyemmin entre:

Potenssit ilmaistaan sanalla a potia ja eksponenttia vastaavalla (järjestys)luvulla. Cuadrida ja cubida ovat erikoissanoja, jotka tarkoittavat “korotettuna neliöön” ja “korotettuna kuutioon”:

Juuret voidaan ilmaista sanoilla a radis ja juuren indeksiä vastaavalla (järjestys)luvulla. Neliö- ja kuutiojuurille on omat erikoissanat:

Mittauksia

Mittaustulokset voidaan esittää monilla eri tavoilla:

Perusperiaate on, että jollakin on korkeus (ave altia), mutta jokin on korkea (es alta).

40 metres alta tarkoittaisi ihan kirjaimellisesti ottaen “40 korkeaa metriä” (siis, että itse metrit olisivat korkeita) kieliopin luonnollisella laajennuksella sen sovitaan tarkoittavan “40 metriä korkeaa”.

Edellä puhuttu pätee muihinkin mittauksiin, kuten:

Esta paje es presentada con la lisensa CC Attribution-Share Alike 4.0 International.
Lo ia es automatada jenerada de la paje corespondente en la Vici de Elefen a 29 febrero 2024 (16:03 UTC).