KIELIOPPI
Kirjoittaminen ja ääntäminen · Virkkeet · Substantiivit · Määreet · Pronominit · Adjektiivit · Adverbit · Verbit · Prepositiot · Konjunktiot · Kysymyslauseet · Lauseet · Luvut · Sananmuodostus · Lyhenteet · Välimerkit

Adjektiivit

Adjektiivi on sana, joka luonnehtii substantiivia. Tyypillisesti adjektiivi kertoo jotain substantiivin viittaamasta oliosta, sen laadusta tai muusta ominaisuudesta.

LFN:ssä adjektiivit eivät taivu luvun eivätkä suvun mukaan.

Adjektiivin paikka

Useimmat adjektiivit seuraavat luonnehtimaansa substantiivia. Kuitenkin bon (“hyvä”) ja mal (“huono”) tavallisesti edeltävät substantiivia, jollei sitten niillä itselläänkin ole määrittävä sana (esim. adverbi):

Useimmiten on mahdollista liittää substantiivin perään monta adjektiivia ilman väärin ymmärtämisen vaaraa. Varminta on kuitenkin käyttää adjektiivien välissä pilkkua tai sanaa e, jottei adjektiivia erehdytä pitämääm adverbina:

Joissain tapauksissa adjektiivi sijoitetaan substantiivin eteen tyyliseikkojen takia runoissa tai kertomuksissa, tai silloin kun kahdella adjektiivilla on yhtäläinen paino:

Sopivimpia eteen sijoitettavia adjektiiveja ovat yksinkertaiset ja lyhyet sanat kuten bela, fea, nova, vea, grande ja peti.

Vertailu

Adjektiivin komparatiivimuoto saadaan eteen liitettävällä adverbilla plu (“enemmän”) tai min (“vähemmän”). Suomen sanaa “kuin” vastaa ca:

Superlatiinen adjektiivi saadaan lisäämällä la plu (“eniten”) tai la min (“vähiten”):

Järjestyslukuja voi yhdistää superlatiivirakenteeseen:

Samanarvoisuutta vertaamaan käytetään tancomo… (“yhtä… kuin…”):

Adjektiivit substantiiveina

Mikä hyvänsä adjektiivi voidaan tarvittaessa tulkita substantiivina, joka merkitsee henkilöä tai asiaa, jolla on adjektiivin kertoma ominaisuus. Tuloksena saatu substantiivi noudattaa normaaleja, substantiivejä koskevia sääntöjä - se vaatii monikossa tunnuksen -s tai -es, tarvitsee substantiivien tavoin määreen, ja sitäkin voi adjektiivi luonnehtia:

Esta paje es presentada con la lisensa CC Attribution-Share Alike 4.0 International.
Lo ia es automatada jenerada de la paje corespondente en la Vici de Elefen a 29 febrero 2024 (16:03 UTC).