KIELIOPPI
Kirjoittaminen ja ääntäminen · Virkkeet · Substantiivit · Määreet · Pronominit · Adjektiivit · Adverbit · Verbit · Prepositiot · Konjunktiot · Kysymyslauseet · Lauseet · Luvut · Sananmuodostus · Lyhenteet · Välimerkit

Kielioppi

Lingua Franca Novan (LFN) kielioppi on laadittu yksinkertaistamalla seuraavien romaanisten kielten yleisestä kieliopista: katalaanin, ranskan, italian, portugalin ja espanjan. Sellaisena se vastaa romaanisia kreolikieliä.

Lataa tämä kielioppi PDF-tiedostona tai EPUB-tiedostona ( EPUB 📖 ), tai lue se muilla kielillä:

Elefen · Deutsch · English · Español · Esperanto · Français · हिंदी (Hindi) · Italiano · नेपाली (Nepali) · Русский (Rusce) · Sambahsa · Suomi · 中文 (Xines)

Si la traduis difere entre se, on debe regarda la gramatica scriveda en elefen como autoriosa.

Esta paje es presentada con la lisensa CC Attribution-Share Alike 4.0 International.
Lo ia es automatada jenerada de la paje corespondente en la Vici de Elefen a 29 febrero 2024 (16:03 UTC).