GRAMATIKO
Literoj kaj prononco · Frazoj · Substantivoj · Difiniloj · Pronomoj · Adjektivoj · Adverboj · Verboj · Prepozicioj · Konjunkcioj kaj subjunkcioj · Demandoj · Subfrazoj · Nombroj · Vortfarado · Mallongigoj · Interpunkcio

Mallongigoj

Kelkaj mallongigoj estas uzataj en Elefeno. Oni ne skribas ilin kun punktoj.

Oni mallongigas plurajn oftajn vortojn aŭ vortgrupojn. Oni ne majuskligas ilin, krom komence de frazo:

Elefeno retenas ankaŭ kelkajn alilingvajn mallongigojn, kiuj internacie rekoneblas, inkluzive de la normaj mallongigoj por la metraj unuoj:

La mallongaj formoj de propraj nomoj kaj titoloj uzas majusklojn. Sed oni ne inkluzivas en la mallongigo malgravajn vortojn kiel la kaj de – kiuj estas minusklaj en la plena formo de la nomo. Tiajn nomojn oni ofte enkondukas per la, eĉ kiam mallongigitaj:

Oni plej bone konas kelkajn propraj nomojn internacie kiel netradukitajn mallongigojn, kaj ĉi tiujn Elefeno retenas:

Esta paje es presentada con la lisensa CC Attribution-Share Alike 4.0 International.
Lo ia es automatada jenerada de la paje corespondente en la Vici de Elefen a 29 febrero 2024 (16:03 UTC).