GRAMATIKO
Literoj kaj prononco · Frazoj · Substantivoj · Difiniloj · Pronomoj · Adjektivoj · Adverboj · Verboj · Prepozicioj · Konjunkcioj kaj subjunkcioj · Demandoj · Subfrazoj · Nombroj · Vortfarado · Mallongigoj · Interpunkcio

Adverboj

Ĝuste kiel adjektivoj estas vortoj, kiuj modifas substantivojn, tiel adverboj estas vortoj, kiuj modifas preskaŭ ĉion ajn alian, ekzemple verbojn, adjektivojn, aliajn adverbojn, difinilojn, prepoziciojn, substantivajn vortgrupojn, kaj eĉ tutajn frazojn. Tipe adverboj informas pri loko, tempo, cirkonstanco, kaŭzo, maniero, aŭ grado.

Vortordo

En Elefeno adverboj kaj adjektivoj havas la saman formon. Oni klare distingas ilin per la vortordo: adjektivoj sekvas substantivojn; adverboj sekvas verbojn kaj staras antaŭ aliaj vortoj:

Adverbo (aŭ adverba vortgrupo), kiu modifas verbon (aŭ la tutan frazon) povas aperi ankaŭ komence de la frazo. Kaj se tio ne kaŭzas konfuzon, oni povas meti adverbon ankaŭ post la objekto de la verbo aŭ fine de la frazo:

Iafoje oni povas ligi adverbon al adjektivo per dividstreko por klare montri la signifon:

Oni povas ankaŭ klarigi adverban signifon per la esprimoj en modoa grado:

Komparo

Komparo de adverboj funkcias precize kiel komparo de adjektivoj.

Bazaj adverboj

Krom grandega nombro da adverboj derivitaj de adjektivoj, Elefeno havas kelkaj vortojn, kiuj estas nur adverboj:

Tan estas uzata en elkrioj:

Kvantaj adverboj

Oni povas konverti kelkajn difinilojn al adverboj, kiuj indikas, je kiu grado io estas vera:

No kiel adverbo signifas “ne”, “je neniu grado”. Ĝi neas tion, kion ĝi modifas. Kiel aparta okazo, kiam ĝi modifas verbon, ĝi staras antaŭ la verbo:

Alga kiel adverbo signifas “iom”, “sufiĉe”, “je iu grado”:

Multe kiel adverbo signifas “multe”, “tre”, “je alta grado”, “en alta kvanto”:

Poca kiel adverbo signifas “malmulte”, “nur iomete”, “je nur malalta grado”, “en nur malalta kvanto”:

Plu kaj min kiel adverboj signifas “pli” kaj “malpli”, “je pli alta grado” kaj “je malpli alta grado”, “en pli granda kvanto” kaj “en malpli granda kvanto”:

La plu kaj la min kiel adverboj signifas “plej” kaj “malplej”, “je la plej alta grado” kaj “je la plej malalta grado”, “en la plej granda kvanto” kaj “en la plej malgranda kvanto”:

Demandaj kaj rilataj adverboj

La jenajn adverbojn oni povas uzi plurmaniere:

Ili kreas rektajn kaj nerektajn demandojn, kaj ili enkondukas rilatajn subfrazojn. Per etendiĝo de sia rilata uzo, ili kondutas ankaŭ kiel konjunkcioj enkondukantaj adverbecajn subfrazojn – ekzemple cuando estas tiam mallongigo por a la tempo cuando. Oni povas enkonduki ilin ankaŭ per prepozicioj.

Cuando signifas “kiam” (a cual tempo, en cual tempo):

Do signifas “kie” (a cual loca, en cual loca). Kiam oni uzas ĝin kun verbo de moviĝo, do ofte signifas “kien”:

Como signifas “kiel”, “kiumaniere” (en cual modo). Ĝi funkcias ankaŭ kiel prepozicio signifanta “simile al”, “ekzemple”:

Cuanto signifas “kiom” (en cual cuantia). Ĝi funkcias ankaŭ kiel kvanta difinilo kun la sama signifo:

Perce signifas “kial” (plursence: par cual causa, per cual razona, con cual intende). La respondaj konjunkcioj estas car (“ĉar”, “pro tio, ke”) and afin (“por ke”, “kun la intenco, ke”). Oni ĉiam uzas la specialan vorton perce, kaj ne per cual:

Esta paje es presentada con la lisensa CC Attribution-Share Alike 4.0 International.
Lo ia es automatada jenerada de la paje corespondente en la Vici de Elefen a 29 febrero 2024 (16:03 UTC).