GRAMATYKA
Pisownia i wymowa · Zdania · Rzeczowniki · Określniki · Zaimki · Przymiotniki · Przysłówki · Czasowniki · Przyimki · Spójniki · Zdania pytające · Zdania złożone · Liczebniki · Słowotwórstwo · Skróty · Interpunkcja

AVISA: Esta pajes sur la gramatica ancora no es completa traduida a polsce.

Gramatyka

Gramatyka języka Lingua Franca Nova (LFN) jest uproszczoną formą gramatyki wspólnej dla języków romańskich: katalońskiego, francuskiego, włoskiego, portugalskiego i hiszpańskiego. Przypomina gramatyki romańskich języków kreolskich takich jak: kreolski haitański, kreolski Wysp Zielonego Przylądka, papiamento i chavacano.

Możesz przeczytać tę gramatykę w innych językach:

Elefen · Deutsch · English · Español · Esperanto · Français · हिंदी (Hindi) · Italiano · नेपाली (Nepali) · Polski · Русский (Rusce) · Suomi · 中文 (Xines)

Si la traduis difere entre se, on debe regarda la gramatica scriveda en elefen como autoriosa.

Esta paje es presentada con la lisensa CC Attribution-Share Alike 4.0 International.
Lo ia es automatada jenerada de la paje corespondente en la Vici de Elefen a 1 agosto 2023 (14:11 UTC).