व्याकरण
हिज्जे र उच्चारण · वाक्य · नाम · निर्धारक · सर्वनाम · विशेषण · क्रियाविशेषण · क्रियापद · सम्बन्ध कारक · संयोजक · प्रश्न · उपवाक्य · गणनाक्रम · शब्दरचना · सङ्क्षेपक चिह्न · लेख्य चिह्न

व्याकरण

एलेफेनको व्याकरण इटालेली, कातालान, पोर्तगाली, फ्रेन्चस्पेनिया जस्ता रोमान्स भाषाहरूको समान व्याकरणबाट सरल गरिएको हो । यसले केप भर्डेली क्रियोल, चावाकानो, पापियामेन्तोहाइतेली क्रियोल जस्ता रोमान्स क्रियोलहरूसँग मेल खान्छ ।

एलेफेनको आधारभूत शब्दावलीका लागि मेमराइज एप डाउनलोड गर्नुहोस् ।

तपाईँले एलेफेनको व्याकरणलाई पिडिएफ फाइल वा इपब फाइल को रूपमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ किंवा यसलाई अन्य भाषाहरूमा पढ्न सक्नुहुन्छ :

Elefen · Deutsch · English · Español · Esperanto · Français · Italiano · नेपाली (Nepali) · Polski · Русский (Rusce) · Suomi

Si la traduis difere entre se, on debe regarda la gramatica scriveda en elefen como autoriosa.

इपब 📖

Esta paje es presentada con la lisensa CC Attribution-Share Alike 4.0 International.
Lo ia es automatada jenerada de la paje corespondente en la Vici de Elefen a 3 maio 2021 (13:53 UTC).