GRAMATYKA
Pisownia i wymowa · Zdania · Rzeczowniki · Określniki · Zaimki · Przymiotniki · Przysłówki · Czasowniki · Przyimki · Spójniki · Zdania pytające · Zdania złożone · Liczebniki · Słowotwórstwo · Skróty · Interpunkcja

AVISA: Esta pajes sur la gramatica ancora no es completa traduida a polsce.

Przymiotniki

Przymiotnik jest częścią mowy, która dostarcza informacji o rzeczowniku: określa zwykle jego jakość, właściwości lub atrybuty.

W LFN, przymiotniki nie zmieniają formy w celu wskazania liczby bądź rodzaju gramatycznego.

Pozycja

Większość przymiotników występuje za rzeczownikiem przez nie określanym. Do wyjątków należą bon („dobry”) i mal („zły”), które zwykle go poprzedzają, chyba że ich znaczenie jest doprecyzowane przez inne wyrazy:

En la plu de casos, on pote ajunta plu ca un ajetivo pos la nom sin causa confusa. Ma en alga casos, un de la ajetivos pote ance es comprendeda como un averbo cual altera la sinifia de la ajetivo seguente. On pote pone e entre la ajetivos per evade la confusa:

En alga casos, on pote pone un ajetivo ante la nom: per stilo en poesias o naras, o cuando on ave du ajetivos con pesas simil:

La ajetivos la plu conveninte per esta usa es la plu simples e cortas, como bela, fea, nova, vea, grande, e peti.

En alga casos, un averbo ante un ajetivo pote es liada par un ifen per clari la sinifia:

On pote ance clari un sinifia averbal par dise en modo o a grado:

Stopniowanie

Przymiotniki w stopniu wyższym tworzy się przez dodanie przysłówków plu („bardziej”) lub min („mniej”) przed przymiotnikiem. Spójnik „niż” to ca:

Stopień najwyższy jest tworzony poprzez poprzedzenie przymiotnika przysłówkami la plu („najbardziej”) albo la min („najmniej”):

Liczebniki porządkowe mogą być zestawiane wraz z przymiotnikami w stopniu najwyższym:

Przymiotnikom w stopniu równym często towarzyszy konstrukcja tancomo… („tak… jak…”):

Przymiotniki jako rzeczowniki

Dowolny przymiotnik może być użyty bez zmian jako rzeczownik, którego znaczeniem jest osoba bądź rzecz posiadająca cechę opisaną przez tenże przymiotnik. Wtedy rzeczownik podlega takim samym prawom jak każdy inny — w liczbie mnogiej otrzymuje końcówkę -s, występuje wraz z określnikiem oraz może iść w parze również z własnymi przymiotnikami:

Esta paje es presentada con la lisensa CC Attribution-Share Alike 4.0 International.
Lo ia es automatada jenerada de la paje corespondente en la Vici de Elefen a 8 janero 2021 (15:49 UTC).