GRAMÀTICA
Alfabet i pronunciació · Frases · Substantius · Determinants · Pronoms · Adjectius · Adverbis · Verbs · Preposicions · Conjuncions · Preguntes · Proposicions · Números · Formació de paraules · Abreviatures · Puntuació

Gramàtica

La gramàtica de lingua franca nova (elefen) és una simplificació de la gramàtica comuna de les llengües romàniques espanyola, francesa, italiana, catalana i portuguesa. S’assembla a la dels criolls romanços com l’haitià, el capverdià, el papiament i el chavacano.

Pot descarregar aquesta gramàtica com a arxiu PDF o EPUB ( EPUB 📖 ),o llegir-la en altres idiomes:

Elefen · Català · Deutsch · English · Español · Esperanto · Français · हिंदी (Hindi) · Italiano · नेपाली (Nepali) · Occidental · Polski · Русский (Rusce) · Suomi

Si la traduis difere entre se, on debe regarda la gramatica scriveda en elefen como autoriosa.

Esta paje es presentada con la lisensa CC Attribution-Share Alike 4.0 International.
Lo ia es automatada jenerada de la paje corespondente en la Vici de Elefen a 7 julio 2022 (08:13 UTC).