LETERATUR
Testos orijinal · Cantas traduida · Dramas traduida · Naras traduida · Poesias traduida · Sitas traduida · Testos diversa

La pinos solitar…

par Sandro Penna

traduida par Franck Mousset

La pinos solitar, longo la mar ruinada,
Sabe no cosa sur la me ama.
La venta velia los,
La pluve dulse besa los,
La tona distante adorma los.
Ma la pinos solitar va sabe
Nunca sur la me ama, nunca sur la me joia.

Ama de la tera, joia plen, malcomprendeda,
O como tu prende me a distante !
Pronto,
La pinos solitar no va vide
La me mori dansante con la ama
– La pluve leca los, la sol adorma los –

<WRAP>I pini solitari lungo il mare par Sandro Penna — I pini solitari lungo il mare / desolato non sanno del mio amore. / Li sveglia il vento, la pioggia / dolce li bacia, il tuono / lontano li addormenta. / Ma i pini solitari non sapranno / mai del mio amore, mai della mia gioia. / / Amore della terra, colma gioia / incompresa. Oh dove porti / lontano! Un giorno / i pini solitari non vedranno / — la pioggia li lecca, il sole li addormenta — / coll’amore danzare la mia morte.</WRAP>

Esta paje es presentada con la lisensa CC Attribution-Share Alike 4.0 International.
Lo ia es automatada jenerada de la paje corespondente en la Vici de Elefen a 4 april 2024 (17:36 UTC).