LETERATUR
Testos orijinal · Cantas traduida · Dramas traduida · Naras traduida · Poesias traduida · Sitas traduida · Testos diversa

La espera

La imno de la esperantistes, scriveda par Zamenhof

Mostra ance la testo orijinal

Traduida par Sunido

En la mundo un senti nova ia veni
tra la mundo un clama forte vade;
con alas de un vento fasil
ta ce lo vola aora de loca a loca.
No a la spada side de sangue
lo puia la familia umana:
a la mundo eterna gerosa
lo promete un armonia santa.
En la mondo venis nova sento
tra la mondo iras forta voko;
per flugiloj de facila vento
nun de loko flugu ĝi al loko.
Ne al glavo sangon soifanta
ĝi la homan tiras familion:
al la mondo eterne militanta
ĝi promesas sanktan harmonion.
Su la sinia santa de la espera
bataliores pasosa colie se,
e la conserna crese rapida
con labora par los ci espera.
Mures de milenios sta forte
entre la poplas divideda;
ma la ostaculos ostinosa va deveni
sperdeda con la ama santa.
Sub la signo sankta de l’espero
kolektiĝas pacaj batalantoj,
kaj rapide kreskas la afero
per laboro de la esperantoj.
Forte staras muroj de miljaroj
inter la popoloj dividitaj;
sed dissaltos la obstinaj baroj
per la sankta amo disbatitaj.
Sur un neutra funda lingual,
par comprende resiproca,
la poplas va fa en acorda
un grande dansa familial.
Nos cameradas zelosa
no va fatiga se en se labora pasosa,
asta cuando la sonia bela de la umanas
va reali per un bondise eterna.
Sur neŭtrala lingva fundamento,
komprenante unu la alian,
la popoloj faros en konsento
unu grandan rondon familian.
Nia diligenta kolegaro
en laboro paca ne laciĝos,
ĝis la bela sonĝo de l’homaro
por eterna ben’ efektiviĝos.

Esta paje es presentada con la lisensa CC Attribution-Share Alike 4.0 International.
Lo ia es automatada jenerada de la paje corespondente en la Vici de Elefen a 18 maio 2024 (17:55 UTC).