GRAMMATICA
Espelation e pronunciation · Frases · Substantives · Determinantes · Pronómines · Adjectives · Adverbies · Verbes · Prepositiones · Conjunctiones · Questiones · Cláusules · Númeres · Parolformation · Abreviationes · Punctuation

Espelation e pronunciation

Alfabete

Elefen usa li max conosset alfabete in li munde: roman (o latin).

K, Q, W, e Y ne apare in parolas ordinari. Ili solmen es usat in li formes original de nómines propri e paroles que ne es de elefen.

H es anc íncommun, ma it es trovat in quec términos technic e cultural.

Majuscules

Un majuscule es usat al comense del unesim paroles in un frase.

Li majuscules es anc usat in li comense del nómines propri. Quande un nómine propri have divers paroles, chascun parol es majusculat – ultra paroles minori quam la e de:

Ma con titules de ovres de arte e litteratura, solmen li unesim parol del titul es majusculat (along alquel nómine propri quel appare):

Quelcvez, quam in advertimentes, li majuscules es usat por EMFASAR paroles o frases complet.

Elefen usa minuscules in locs u quelc lingues usa majuscules:

Nómines del lítteres

Li síllabes sequent es usat por nominar li lítteres:

Esta paje es presentada con la lisensa CC Attribution-Share Alike 4.0 International.
Lo ia es automatada jenerada de la paje corespondente en la Vici de Elefen a 17 desembre 2022 (19:33 UTC).