LFN for reisende

Grunnleggende ord – Parolas simple

si ja
no nei
grasias takk
multe grasias mange takk
no problem vel bekommet
per favore vær så snill å
pardona unskyld meg
alo hallo
adio adjø
asta plu tarda vi ses
bon matina god morgen
bon dia god dag
bon sera god kveld
bon note god natt
me no comprende jeg forstår ikke
como on dise esta en elefen? hvordan sier du det på elefen?
tu parla …? snakker du …?
engles engelsk
franses fransk
deutx tysk
espaniol spansk
jonguo / xines kinesisk
me jeg / meg
nos vi / oss
tu du
vos dere
el han / hun
lo den
los de
cual es tua nom? hva heter du?
encantada! hyggelig å treffe deg
como lo vade? hvordan står det til?
bon bra
mal dårlig
sposa kona (hustruen)
sposo mann (ektemannen)
fia datteren
fio sønnen
madre moren
padre faren
ami vennen / veninnen
do es la saleta privata? hvor er badet? / hvor er toalettet?

Tall – Numeros

zero 0
un 1
du 2
tre 3
cuatro 4
sinco 5
ses 6
sete 7
oto 8
nove 9
des 10
des-un 11
des-du 12
des-tre 13
des-cuatro 14
des-sinco 15
des-ses 16
des-sete 17
des-oto 18
des-nove 19
dudes 20
dudes-un 21
tredes 30
cuatrodes 40
sincodes 50
sesdes 60
setedes 70
otodes 80
novedes 90
sento 100
mil 1000
milion 1 000 000

Kjøpe og spise – Compras e comes

cuanto esta custa? hvor meget koster dette?
cual es esta? hva er dette?
me va compra lo jeg kjøper det
me vole compra … jeg vil gjerne kjøpe …
tu ave …? har du … ?
tu aseta cartas de credito? tar du imot kredittkort?
abrida åpen
cluida lukket / stengt
carta postal postkort
selo postal frimerke
poca litt
multe meget / mye
tota all / alt
come de matina frokost
come media lunsj
come de sera middag
vejetaliste vegetarisk
caxer kosher
joia! skål!
bon sania! skål!
la fatura, per favore gi meg regningen, takk
pan brød
bevida drink / forfriskning
cafe kaffe
te te
jus jus
acua vann
bir øl
vino vin
sal salt
peper pepper
carne kjøtt
carne de bove oksekjøtt / biff
carne de porco svinekjøtt / flesk
carne de gal hønsekjøtt / kylling
pex fisk
vejetal grønnsaker
fruta frukt
patata poteter
salada salat
deser dessert
crema jelada iskrem

Reise – Viajas

do es … ? hvor er …?
cuanto es la custa de un bileta? hvor meget koster billetten?
un bileta per vade a …, per favore en billett til …, takk
do tu vade? hvor skal du?
do tu abita? hvor bor du?
tren tog
bus buss
metro undergrunnsbane, T-bane
airoporto flyplass
stasion de tren jernbanestasjon
stasion de bus buss stasjon
stasion de metro T-bane stasjon
parti avgang
ariva ankomst
lueria de autos bil utleie byrå
parce de autos parkering
otel hotell
sala rom
reserva reservasjon
tu ave un sala vacua per esta note? har dere noe ledig rom for natten?
no salas vacua ingen rom ledige / alt opptatt
pasaporto pass

Retninger – Dirijes

a sinistra til venstre
a destra til høyre
direta a ante rett frem
a supra opp / ovenfor / oppover
a su ned / nedenfor / nedover
distante langt / et godt stykke
prosima nær / i nærheten
longa lang
corta kort
mapa kart
ofisia de informa per viajores turist informasjon

Steder – Locas

posteria post kontor
museo museum
banco bank
ofisia de polisia politistasjon
ospital hospital / sykehus
farmasia apotek
boteca butikk / shoppingsenter
restorante resturang
scola skole
eglesa kirke
saletas privata wc / toalett / hvilerom
strada gate
rua vei
plaza plass / torg
monte fjell
colina ås
vale dal
mar hav
lago innsjø
rio elv
pisina svømmehall
tore tårn
ponte bro

Tid og dato – La data e la ora

cual es la ora? hvor mye er klokken?
tre e des-sinco 3:15
tre e un cuatri 3:15
des-un e tredes 11:30
des-un e un dui 11:30
un e cuatrodes-sinco 1:45
du min un cuatri 1:45
dia dag
semana uke
mense måned
anio år
lundi mandag
martedi tirsdag
mercurdi onsdag
jovedi torsdag
venerdi fredag
saturdi lørdag
soldi søndag
janero januar
febrero februar
marto mars
april april
maio mai
junio juni
julio juli
agosto august
setembre september
otobre oktober
novembre november
desembre desember
primavera våren
estate sommeren
autono høsten
inverno vinteren
oji i dag
ier i går
doman i morgen
aniversario fødselsdagen
bon aniversario! gratulerer med (fødsels)dagen!

Esta paje es presentada con la lisensa CC Attribution-Share Alike 4.0 International.
Lo ia es automatada jenerada de la paje corespondente en la Vici de Elefen a 27 setembre 2021 (15:19 UTC).