LFN voor reizigers

Basiswoordenschat – Parolas simple

si ja
no nee
grasias dank u
multe grasias dank u wel
no problem niets te danken / geen dank
per favore alstublieft
pardona excuseert u mij / neemt u mij niet kwalijk
alo goede dag / hallo
adio tot ziens
asta plu tarda vaarwel / dag / aju
bon matina goede morgen
bon dia goede middag
bon sera goedenavond
bon note goede nacht
me no comprende ik begrijp u niet / ik weet het niet
como on dise esta en elefen? hoe zeg je dit in het Elefen?
tu parla …? spreekt u …?
engles Engels
franses Frans
deutx Duits
espaniol Spaans
jonguo / xines Chinees
me ik
nos wij
tu jij, u
vos jullie
el hij, zij
lo het
los zij (meervoud)
cual es tua nom? hoe heet je?
encantada! leuk je te ontmoeten
como lo vade? hoe gaat het ermee?
bon goed
mal slecht
sposa echtgenote / vrouw
sposo echtgenoot / man
fia dochter
fio zoon
madre moeder
padre vader
ami vriend(in)
do es la saleta privata? waar is het toilet?

Getallen – Numeros

zero 0
un 1
du 2
tre 3
cuatro 4
sinco 5
ses 6
sete 7
oto 8
nove 9
des 10
des-un 11
des-du 12
des-tre 13
des-cuatro 14
des-sinco 15
des-ses 16
des-sete 17
des-oto 18
des-nove 19
dudes 20
dudes-un 21
tredes 30
cuatrodes 40
sincodes 50
sesdes 60
setedes 70
otodes 80
novedes 90
sento 100
mil 1000
milion 1 000 000

Winkelen en dineren – Compras e comes

cuanto esta custa? wat kost dit? / hoeveel kost dit?
cual es esta? wat is dat?
me va compra lo ik koop het
me vole compra … ik zou graag … kopen
tu ave …? hebt u … ?
tu aseta cartas de credito? accepteert u kredietkaarten? / mag ik betalen met een creditcard?
abrida open
cluida gesloten
carta postal briefkaart
selo postal postzegels
poca weinig
multe veel
tota alles
come de matina ontbijt
come media lunch
come de sera diner
vejetaliste vegetarisch / vegetariër
caxer koosjer
joia! proost!
bon sania! proost!
la fatura, per favore de rekening, alstublieft
pan brood
bevida drank
cafe koffie
te thee
jus sap
acua water
bir bier
vino wijn
sal zout
peper peper
carne vlees
carne de bove rundvlees
carne de porco varkensvlees
carne de gal kippenvlees
pex vis
vejetal groente
fruta fruit
patata aardappel
salada salade
deser nagerecht
crema jelada ijs

Reizen – Viajas

do es … ? waar is …?
cuanto es la custa de un bileta? wat kost een kaartje?
un bileta per vade a …, per favore een kaartje naar …, alstublieft
do tu vade? waar ga je heen?
do tu abita? waar woon je?
tren trein
bus bus
metro metro
airoporto vliegveld
stasion de tren treinstation
stasion de bus bushalte, busstation
stasion de metro metrostation
parti vertrek
ariva aankomst
lueria de autos huurauto’s
parce de autos parkeerplaats
otel hotel
sala kamer
reserva reservering
tu ave un sala vacua per esta note? is er nog een kamer vrij?
no salas vacua vol
pasaporto paspoort

Richtingen – Dirijes

a sinistra links
a destra rechts
direta a ante rechtdoor
a supra omhoog
a su omlaag
distante ver weg
prosima dichtbij
longa lang
corta kort
mapa kaart
ofisia de informa per viajores toeristeninformatie / vvv

Plaatsen – Locas

posteria postkantoor
museo museum
banco bank
ofisia de polisia politiebureau
ospital ziekenhuis
farmasia apotheek
boteca winkel
restorante restaurant
scola school
eglesa kerk
saletas privata toiletten
strada straat
rua rijstrook
plaza plein
monte berg
colina heuvel
vale vallei
mar oceaan
lago meer
rio rivier
pisina zwembad
tore toren
ponte brug

Tijden en data – La data e la ora

cual es la ora? hoe laat is het?
tre e des-sinco 3:15
tre e un cuatri 3:15
des-un e tredes 11:30
des-un e un dui 11:30
un e cuatrodes-sinco 1:45
du min un cuatri 1:45
dia dag
semana week
mense maand
anio jaar
lundi maandag
martedi dinsdag
mercurdi woensdag
jovedi donderdag
venerdi vrijdag
saturdi zaterdag
soldi zondag
janero januari
febrero februari
marto maart
april april
maio mei
junio juni
julio juli
agosto augustus
setembre september
otobre oktober
novembre november
desembre december
primavera lente
estate zomer
autono herfst
inverno winter
oji vandaag
ier gisteren
doman morgen
aniversario verjaardag
bon aniversario! gefeliciteerd

Esta paje es presentada con la lisensa CC Attribution-Share Alike 4.0 International.
Lo ia es automatada jenerada de la paje corespondente en la Vici de Elefen a 27 setembre 2021 (15:19 UTC).