Nüdugot in Volapük

Volapük Elefen
El Lingua Franca Nova (‚Elefen’) pejonidükon as pük pato balugik, kludöfik e fasiliko lärnovik pro kosäd bevünetik. Labon buädis anik: Lingua Franca Nova (“elefen”) es un lingua desiniada per es vera simple, coerente, e fasil aprendeda, per comunica internasional. Lo ave cualias diversa:
1. Labon numi pemiedüköl stabädas fonetik sinifidistüköl. Ton ona sümilon ad Litaliyäna- u Spanyänapük. 1. Lo ave un cuantia limitada de fonemes. Lo sona simil a italian o espaniol.
2. Lotograf binon fonetik. Cils no mutons lärnön dü yels mödik pronamodis nenomädik. 2. Lo es scriveda como lo sona. No enfante debe perde multe anios en studia esetas.
3. Gramat ona binon löliko nomotik, e sümilon ad ut pükas kreolik. 3. Lo ave un gramatica vera simple e coerente, simil a la creoles de la mundo.
4. Labon stoki pemiedüköl e löliko nomotiki yümotas pro vödidefomam geböfik. 4. Lo ave un grupo limitada e tota coerente de afisas produinte per crea parolas nova.
5. Labon süntagi gudiko pemiedetöli, kel baiädon ko ut pükas veütik mödik. 5. Lo ave regulas bon definida per la ordina de parolas, como multe linguas major.
6. Vödastok ona mödadilo pestabon su vöds pükas romenik nutimik. Püks et binons veitio stääniks e flunilabiks, e zuo äkeblünons dili vemik lä vödastok Linglänapüka. 6. Lo ave un lista de parolas fundida en la linguas romanica moderna. Esta linguas es comun e influosa, e ia contribui la parte major de parolas engles.
7. Pedesinon ad dasumön natöfiko nulavödis kaenik latinik e Vöna⸗Grikänapükikis bai geböf veitik in vol. 7. Lo es desiniada per aseta natural la parolas tecnical de latina e elenica, comun tra la mundo.
8. Pedesinon ad lüjinön tefädiko „natik” lü utans, kels sevons romenapükis, nes binön fikulikum pro votans ad palärnön. 8. Lo es desiniada per apare “natural” per los ci comprende la linguas romanica, ma lo no es min fasil per otras.
Spelobs, das plidol eli Elefen. Nos espera ce tu va gusta elefen!

Dins stabik

Lafab e pron

Letter Pronunciation
a äs el a in el “ah” (Linglänapüko)
b äs el b in el “boy” (Linglänapüko)
c äs el c in el “cat” (Linglänapüko)
d äs el d in el “dog” (Linglänapüko)
e äs el e in el “end” (Linglänapüko)
f äs el f in el “fun” (Linglänapüko)
g äs el g in el “go” (Linglänapüko)
h äs el h in el “hat” (Linglänapüko)
i äs el y in el “yes” (Linglänapüko)
j äs el s in el “treasure” (Linglänapüko)
l äs el l in el “low” (Linglänapüko)
m äs el m in el “map” (Linglänapüko)
n äs el n in el “new” (Linglänapüko)
o äs el o in el “old” (Linglänapüko)
p äs el p in el “pen” (Linglänapüko)
r äs el r in el “roll” (Linglänapüko)
s äs el s in el “see” (Linglänapüko)
t äs el t in el “tea” (Linglänapüko)
u äs el oo in el “food” (Linglänapüko)
v äs el v in el “view” (Linglänapüko)
x äs el sh in el “shop” (Linglänapüko)
z äs el z in el “zoo” (Linglänapüko)

Leodükam vödas

subyet – värb – yegod:

vödüls – subsat – ladyeks:

yufavärb – värb – ladvärb:

präpod – subsat:

Gramat

el -s (ud el -es po kosonats) fomon plunumi subsatas:

el ia fomon pasetatimi värbas:

el va fomon fütüratimi värbas:

el ta fomon stipidabidiri (binos plüdöfik):

Värb bal kanon sökön votiki, if tefon subyeti ot:

Värbs neloveädik vedons kodiks (loveädiks) balugiko dub läükam yegodi:

Dub lenlägam ela -nte len värb fomoy partisipi dunalefomik, kel dunodon as ladyek u subsat:

Dub lenlägam ela -da len värb fomoy partisipi sufalefomik, kel dunodon as ladyek u subsat:

Värb kanon pagebön as subsat nen votükam:

Leigo ladyek kanon pagebön as subsat:

Ladvärbs leigons ad ladyeks:

Ad fomön säki, primükoy seti me säkavöd u me ‚esce’, e finükoy oni me säkamalül:

Traduida par Hermann Philipps.

Esta paje es presentada con la lisensa CC Attribution-Share Alike 4.0 International.
Lo ia es automatada jenerada de la paje corespondente en la Vici de Elefen a 12 setembre 2023 (12:06 UTC).