Вступ українською мовою

Українська мова Elefen
Лінгва франка нова була задумана, щоб бути, перш за все, простою, послідовною та легкою для вивчення мовою міжнародного спілкування. Вона має такі переваги: Lingua Franca Nova (“elefen”) es un lingua desiniada per es vera simple, coerente, e fasil aprendeda, per comunica internasional. Lo ave cualias diversa:
1. Обмежену кількість фонем. За звучанням вона нагадує італійську або іспанську мови. 1. Lo ave un cuantia limitada de fonemes. Lo sona simil a italian o espaniol.
2. Фонетичний правопис. Жодна дитина не повинна витрачати роки на вивчення винятків. 2. Lo es scriveda como lo sona. No enfante debe perde multe anios en studia esetas.
3. Граматичні правила без винятків. В цьому плані, вона набагато простіша, ніж англійська чи індонезійська мови. 3. Lo ave un gramatica vera simple e coerente, simil a la creoles de la mundo.
4. Обмежений і правильний набір продуктивних афіксів для постійного словотворення. 4. Lo ave un grupo limitada e tota coerente de afisas produinte per crea parolas nova.
5. Гарно визначений порядок слів в реченні, так як і в ряді інших мов. 5. Lo ave regulas bon definida per la ordina de parolas, como multe linguas major.
6. Словникову базу, засновану на сучасних романських мовах. Ці мови самі по собі широко розповсюджені і впливові, а крім цього, послужили основою для більшої частини англійського словникового складу. 6. Lo ave un lista de parolas fundida en la linguas romanica moderna. Esta linguas es comun e influosa, e ia contribui la parte major de parolas engles.
7. Він задуманий так, щоб природно приймати греко-латинські неологізми, фактично «світовий стандарт». 7. Lo es desiniada per aseta natural la parolas tecnical de latina e elenica, comun tra la mundo.
8. Він задуманий так, щоб виглядати досить природно для тих, хто знайомий з романськими мовами, і без додаткових складностей при вивченні. 8. Lo es desiniada per apare “natural” per los ci comprende la linguas romanica, ma lo no es min fasil per otras.
Сподіваємось, вам сподобається Elefen! Nos espera ce tu va gusta elefen!

Esta paje es presentada con la lisensa CC Attribution-Share Alike 4.0 International.
Lo ia es automatada jenerada de la paje corespondente en la Vici de Elefen a 29 marto 2024 (18:00 UTC).