Mau oyamba mu Chichewa

ChiChewa Elefen
Lingua Franca Nova (kapena chi Elefen) ndi chiyankhulo chopangidwa komanso chosavuta, chokhazikika, ndi chosavuta kuphunzira pa kulankhulana kwapadziko lonse. Chiyankhulochi, chilinso ndi zinthu zabwino zambiri: Lingua Franca Nova (“elefen”) es un lingua desiniada per es vera simple, coerente, e fasil aprendeda, per comunica internasional. Lo ave cualias diversa:
1. Chili ndi mawu ochepa chabe. Zikumveka ngati ndi Chitaliyana kapena Chisipanishi. 1. Lo ave un cuantia limitada de fonemes. Lo sona simil a italian o espaniol.
2. Mawuwo amalembedwa m’mawu a m’Baibulo. Palibe mwana amene ayenera kuphunzira zinthu zosalongosoka kwa zaka zambiri. 2. Lo es scriveda como lo sona. No enfante debe perde multe anios en studia esetas.
3.Chili ndi galamala yofanana ndi ya zinenero zina za ku Ulaya. 3. Lo ave un gramatica vera simple e coerente, simil a la creoles de la mundo.
4. Chili ndi zilembo zochepa ndi zokhazikika za mawu opangira mawu. 4. Lo ave un grupo limitada e tota coerente de afisas produinte per crea parolas nova.
5. Chili ndi malamulo omveka bwino a mawu, mogwirizana ndi zinenero zambiri zikuluzikulu. 5. Lo ave regulas bon definida per la ordina de parolas, como multe linguas major.
6. Mawu ake ali ndi mizu m’zinenero zamakono zachiroma. Ziyankhulo zimenezi n’zofala kwambiri ndipo zimakhudza kwambiri anthu. 6. Lo ave un lista de parolas fundida en la linguas romanica moderna. Esta linguas es comun e influosa, e ia contribui la parte major de parolas engles.
7. Linapangidwa kuti livomereze mwachibadwa mawu atsopano a Chilatini ndi Chigiriki, “muyezo wapadziko lonse”. 7. Lo es desiniada per aseta natural la parolas tecnical de latina e elenica, comun tra la mundo.
8. Cholinga chake n’chakuti anthu amene amadziwa bwino zinenero zachiroma aziona kuti chinenerochi n’chachibadwa, koma anthu ena asamavutike kuphunzira. 8. Lo es desiniada per apare “natural” per los ci comprende la linguas romanica, ma lo no es min fasil per otras.
Tili ndi chikhulupililo kuti mumakonda Chiyankhulo chachi Elefen! Nos espera ce tu va gusta elefen!

Traduida par Tumbuka Arch.

Esta paje es presentada con la lisensa CC Attribution-Share Alike 4.0 International.
Lo ia es automatada jenerada de la paje corespondente en la Vici de Elefen a 12 setembre 2023 (12:06 UTC).