መእተዊ ብትግርኛ

ትግርኛ Elefen
ሊንጓ ፍራንካ ኖቫ (“ኤሊፈን”) ብፍላይ ንኣህጉራዊ ርክባት ቀሊልን ቅኑዕን ንኽትመሃሮ ቀሊልን ክኸውን ዝተዳለወ ቋንቋ እዩ። ሓያሎ ኣወንታዊ ባህርያት ኣለዎ፦ Lingua Franca Nova (“elefen”) es un lingua desiniada per es vera simple, coerente, e fasil aprendeda, per comunica internasional. Lo ave cualias diversa:
1. ውሱን ቁጽሪ ድምጽታት ኣለዎ። ምስ ናይ ጥልያን ወይ ስጳንኛ ዝመሳሰል ድምጺ ኣለዎ። 1. Lo ave un cuantia limitada de fonemes. Lo sona simil a italian o espaniol.
2. ከምቲ ዝድመጽ እዩ ዝጽሓፍ። ዝኾነ ቆልዓ ዘይስሩዕ ነገራት ክመሃር ዓመታት ከሕልፍ የብሉን። 2. Lo es scriveda como lo sona. No enfante debe perde multe anios en studia esetas.
3. ልክዕ ከምቲ ናይ ዓለምና ክርዮል ቋንቋታት፣ ምሉእ ብምሉእ ስሩዕ ሰዋስው ኣለዎ። 3. Lo ave un gramatica vera simple e coerente, simil a la creoles de la mundo.
4. ልክዕ ከምቲ ናይ ዓለምና ክርዮል ቋንቋታት፣ ምሉእ ብምሉእ ስሩዕ ሰዋስው ኣለዎ። 4. Lo ave un grupo limitada e tota coerente de afisas produinte per crea parolas nova.
5. ልክዕ ከምቲ ናይ ዓለምና ክርዮል ቋንቋታት፣ ምሉእ ብምሉእ ስሩዕ ሰዋስው ኣለዎ። 5. Lo ave regulas bon definida per la ordina de parolas, como multe linguas major.
6. ምሉእ ብምሉእ ኣብ ዘመናዊ ቋንቋታት ሮማንስ ዝተመርኮሰ ዝርዝር ቃላት ኣለዎ። እዞም ቋንቋታት እዚኦም ብሰፊሑ፣ ኣዝዮም ጽልዋ ዘለዎምን ኣብ መብዛሕትኡ ስነ-ቓላት እንግሊዝኛ ኣበርክቶ ገይሮምን እዮም። 6. Lo ave un lista de parolas fundida en la linguas romanica moderna. Esta linguas es comun e influosa, e ia contribui la parte major de parolas engles.
7. ሓደሽቲ ናይ ላቲንን ግሪኽን ቴክኒካዊ ቃላት ብተፈጥሮኣዊ መንገዲ ንምቕባል ዝተዳለወ እዩ፣ እቲ ብተግባር “ዓለማዊ ደረጃ”። 7. Lo es desiniada per aseta natural la parolas tecnical de latina e elenica, comun tra la mundo.
8. ንኻልኦት ንኽመሃርዎ ዝያዳ ከየጸገሞም፣ ነቶም ምስ ቋንቋታት ሮማንስ ዝፋለጡ ብተዛማዲ “ተፈጥሮኣዊ” ንኽመስሎም ዝተዳለወ እዩ። 8. Lo es desiniada per apare “natural” per los ci comprende la linguas romanica, ma lo no es min fasil per otras.
ንኤሊፈን ክትፈትውዎ ተስፋ ንገብር። Nos espera ce tu va gusta elefen!

Traduida par Joanmp14.

Esta paje es presentada con la lisensa CC Attribution-Share Alike 4.0 International.
Lo ia es automatada jenerada de la paje corespondente en la Vici de Elefen a 12 setembre 2023 (12:06 UTC).