Giravipen p-i Rromani ćhib

Rromani Elefen
O Elefen (kaj znaći “Lingua Franka Nova”) si jekh ćhib kaj sas kerdi le manuśenθar, vaj konstrùktime, te avel zorales uśoro, konsistènto thaj biphari te siklŏl vaś ël maśkarthemutne komunikàcie. I ćhib si la maj but pozitivne kvalitetură: Lingua Franca Nova (“elefen”) es un lingua desiniada per es vera simple, coerente, e fasil aprendeda, per comunica internasional. Lo ave cualias diversa:
1. I ćhib na-i la but fònemură vaj ćhibăqe aśunimata. Kana aśunes la, gïndis ke aśunela pe sar Italianicka vaj Śpànŏlìcka. 1. Lo ave un cuantia limitada de fonemes. Lo sona simil a italian o espaniol.
2. Si xramosardi pala o aśunipen. Nijekh ćhavo vaj raklo trebal lesθe te nakhel berśa siklĭndoj e bi-regularimata. 2. Lo es scriveda como lo sona. No enfante debe perde multe anios en studia esetas.
3. Si la jekh komplètno regulàro gramàtika, dosta miazutni k-e lumăqe krèjolură. 3. Lo ave un gramatica vera simple e coerente, simil a la creoles de la mundo.
4. E alavenqe kotora śaj keren but vorbe te keres lokhes svatură anθar jekh tikno thaj komplètno regulàro alavenqo lìsto. 4. Lo ave un grupo limitada e tota coerente de afisas produinte per crea parolas nova.
5. I ćhib si la miśto-definicisarde zakonură vaj krisa vaś o alavenqo ordèno, sar si majbut bare ćhibă. 5. Lo ave regulas bon definida per la ordina de parolas, como multe linguas major.
6. Laqo vokabulàro si zorales karfinărdo anθ-e adjesutne Latinosqe ćhibă. Kadala ćhibă si buxlărde thaj influenciale, thaj von dine o maj baro kotor e Englezikane vokabularosqo. 6. Lo ave un lista de parolas fundida en la linguas romanica moderna. Esta linguas es comun e influosa, e ia contribui la parte major de parolas engles.
7. Voj si kerdi te mukhel te nakhaven e tehnologikale neologìsmură anθar i Latìnikani ćhib thaj i Grećikani ćhib, so si defàktones o “sundalesqo vaj lùmăqo standàrdo”. 7. Lo es desiniada per aseta natural la parolas tecnical de latina e elenica, comun tra la mundo.
8. Voj si kerdi te miazol paśutno e “naturàle” ćhibănça vaś e manuśa kaj ʒanen e Latinikane ćhibă, bi te avel maj phari te siklŏl vaś avere. 8. Lo es desiniada per apare “natural” per los ci comprende la linguas romanica, ma lo no es min fasil per otras.
Phendăs jekh Elefenìsto: ”Ame nadis-amen ke plaćal tumen o Elefen!” Nos espera ce tu va gusta elefen!

Traduida par Ghiptonik.

Esta paje es presentada con la lisensa CC Attribution-Share Alike 4.0 International.
Lo ia es automatada jenerada de la paje corespondente en la Vici de Elefen a 12 setembre 2023 (12:06 UTC).