Introductie in het Nederlands

Nederlands Elefen
Lingua Franca Nova (‘Elefen’) is speciaal ontworpen om eenvoudig te zijn en makkelijk te leren voor internationale conversaties. De taal heeft verschillende positieve kwaliteiten: Lingua Franca Nova (“elefen”) es un lingua desiniada per es vera simple, coerente, e fasil aprendeda, per comunica internasional. Lo ave cualias diversa:
1. Het heeft een beperkt aantal spraakklanken. Het lijkt enigszins op Italiaans of Spaans. 1. Lo ave un cuantia limitada de fonemes. Lo sona simil a italian o espaniol.
2. Het is fonetisch gespeld. Geen enkel kind hoeft jaren te studeren om onregelmatigheden te leren. 2. Lo es scriveda como lo sona. No enfante debe perde multe anios en studia esetas.
3. Het heeft een zeer eenvoudige en regelmatige grammatica, vergelijkbaar met de creolen van de wereld. 3. Lo ave un gramatica vera simple e coerente, simil a la creoles de la mundo.
4. Het heeft een beperkte en regelmatige hoeveelheid van productieve toevoegingen. 4. Lo ave un grupo limitada e tota coerente de afisas produinte per crea parolas nova.
5. Het heeft een goed gedefinieerde woord-volgorde, in vergelijking met de meeste talen. 5. Lo ave regulas bon definida per la ordina de parolas, como multe linguas major.
6. Het heeft een woorden-basis met die sterk gebaseerd is op moderne Romaanse talen. Deze talen zijn wijd verspreid en invloedrijk en hebben ook de Engelse taal sterk beinvloed. 6. Lo ave un lista de parolas fundida en la linguas romanica moderna. Esta linguas es comun e influosa, e ia contribui la parte major de parolas engles.
7. Het is ontworpen om op een natuurlijke manier Latijnse en Griekse technische woorden op te nemen, in feite ‘de wereldstandaard’. 7. Lo es desiniada per aseta natural la parolas tecnical de latina e elenica, comun tra la mundo.
8. Het is ontworpen om betrekkelijk natuurlijk opgepikt te worden door mensen die bekend zijn met Romaanse talen en is ook niet moeilijk voor anderen. 8. Lo es desiniada per apare “natural” per los ci comprende la linguas romanica, ma lo no es min fasil per otras.
Wij hoopen dat u Elefen interessant vindt. Nos espera ce tu va gusta elefen!

De basis

Alfabet en uitspraak

Letter Uitspraak
a als aa in ‘aap’
b als b in ‘boef’
c als k in ‘kan’
d als d in ‘dom’
e als ee in ‘een’ of e in ‘en’
f als f in ‘af’
g als in het Duits
h als h in ‘het’
i als ie in ‘zien’ of j in ‘ja’
j als in het Frans
l als l in ‘lang’
m als m in ‘maan’
n als n in ‘nu’
o als o in ‘open’ of ‘of’
p als p in ‘paard’
r als in het Spaans
s als s in ‘seg’
t als t in ‘toen’
u als oe in ‘moet’ of w in ‘waar’
v als v in ‘avond’
x als sj in ‘meisje’
z als z in ‘zon’

Woordvolgorde

onderwerp – werkwoord – voorwerp:

partikels – zelfstandig naamwoord – bijvoeglijke naamwoorden:

hulp werkwoorden – werkwoord – bijwoord:

voorzetsel – zelfstandig naamwoord:

Het grammatica

-s (of -es na een medeklinker) vormt het meervoud van een zelfstandig naamwoord:

ia vormt de verleden tijd of een werkwoord:

va vormt de toekomstige tijd van een werkwoord:

de voorwaardelijke wijs (optioneel):

Een werkwoord kan een ander volgen, als het hetzelfde onderwerp:

Intransitieve werkwoorden worden oorzakelijke, door simpelweg het toevoegen van een object:

Voeg -nte toe aan een werkwoord om het een actief deelwoord te maken, dat optreed als een bijvoeglijk naamwoord of een zelfstandig naamwoord:

Voeg -da toe aan een werkwoord om het een passief deelwoord te maken, dat ook optreed als een bijvoeglijk naamwoord, of een zelfstandig naamwoord:

Een werkwoord kan gebruikt worden als een zelfstandig naamwoord, net zoals het is:

Een bijvoeglijk naamwoord kan gebruikt worden als een zelfstandig naamwoord op de zelfde manier:

Bijwoorden zijn identiek tot bijvoeglijke naamwoorden:

Om een vraag te maken, te beginnen met een vraag woord of esce, en eindigen met een ?:

enkele nuttige voorvoegsels

des-   =   ongedaan maken

re-   =   iets opnieuw doen

non-   =   het tegendeel van

enkele nuttige achtervoegsels

-or   =   zelfstandige naamwoorden van werkwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, of zelfstandige naamwoorden: een persoon die, als onderdeel van zijn werk, doet iets of werkt met iets

-ador   =   zelfstandige naamwoorden van werkwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, of zelfstandige naamwoorden: een apparaat of machine die iets doet of werkt met iets

-eria   =   zelfstandige naamwoorden van werkwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, of zelfstandige naamwoorden: een werkplek, een winkel, een kantoor

-able   =   in staat om het voorwerp te zijn van een actie

-eta   =   diminutief: kleine versie, jong van een dier, ondergoed

-on   =   augmentatief: zeer grote versie, bovenkleding

-ia   =   maakt een abstract zelfstandig naamwoord van een bijvoeglijk of zelfstandig naamwoord

-i   =   iets te worden; te veroorzaken om iets te worden

-i   =   een apparaat of machine te gebruiken

-i   =   om een fractie te vormen

Sommige zeer fundamentele woorden

la de, het
un een
me ik, mij, me
tu jij, jou, je, u
el hij, hem, zij, ze, haar (personen)
lo het (dingen)
on (mensen in het algemeen)
nos wij, ons
vos u, jullie
los zij, ze
se zichzelf
mea mijn
tua jouw
nosa onze
vosa jouw
sua zijn, haar
es zijn
ave hebben
dona geven
dise zeggen
vade gaan
vole wil
pote kan
debe moet
esta dit, deze
acel dat, die
tota alle
cada elk
cadun iedereen
multe veel
alga sommige, enige
algun iemand
poca weinig
nun niemand
an zelfs
cual die, wat
ce dat
ci wie
cuando wanneer
cuanto hoeveel
do waar
como hoe
perce waarom
car omdat
afin zodat
plu meer
min minder
ca dan
e en
o of
ma maar
si als
si! ja!
no! nee!
a om, naar
ante voor
asta bij, tot
con met
contra tegen, tegenover
de van, uit van
en in
entre tussen
estra buiten
par van, door
per voor
pos achter, na
sin zonder, behalve
sirca om, rondom
su onder
supra over, boven
sur op
tra door
ultra over, voorbij
zero 0
un 1
du 2
tre 3
cuatro 4
sinco 5
ses 6
sete 7
oto 8
nove 9
des 10
sento 100
mil 1000
alo hallo
bon dia goede dag
bon note goede nacht
como lo vade? hoe gaat het?
bon goed
mal slecht
grasias bedankt
adio dag, tot ziens
om man
fem vrouw
xica meisje
xico jongen
ami vriend
ama houden van
odia haten
oio oog
vide zien
orea oor
oia horen
boca mond
testa hoofd
mano hand
dito vinger, teen
pede voet
colpa slaan
pasea lopen
core rennen
gato kat
can hond
cavalo paard
bove koe
porco vogel
gal kip
avia vogel
pex vis
flor bloem
arbor boom
pais land
site stad
vila dorp
casa huis
ofisia kantoor
otel hotel
scola school
restorante restaurant
auto auto
tren trein
avion vliegtuig
barco boot
bisicle fiets
gida leiden, autorijden
vola vliegen
viaja reizen
sala kamer
seja stoel
table tafel
leto bed
telefon telefoon
entra ingaan
sorti uitgaan
senta zitten
usa gebruiken
camisa hemd
pantalon broek
falda rok
roba jurk
jaca jas
sapato schoen
xapo hoed
porta dragen
vesti kleden
desvesti uitkleden
libro boek
jornal tijdschrift
pen pen
nota aantekening
leje lezen
scrive schrijven
anio jaar
mense maand
dia dag
ora uur
minuto minuut
secondo seconde
tas kop
vitro glas
plato bord
force vork
cotel mes
culier lepel
carne vlees
vejetal groente
poma appel
orania sinaasappel
pan brood
pasta pasta
ris rijst
cosini koken
come eten
acua water
te thee
cafe koffie
bir bier
vino wijn
bevi drinken
sol zon
luna maan
pluve regen
neva sneeuw
tera aarde
mar zee
color kleur
roja rood
orania oranje
jala geel
verde groen
blu donkerblauw
azul lichtblauw
blanca wit
negra zwart
brun bruin
gris grijs
grande groot
peti klein
longa lang
corta kort
distante ver
prosima dichtbij
bela mooi
fea lelijk
cara duur
barata goedkoop
custa kosten
paia betalen
compra kopen
vende verkopen
abrida open
cluida gesloten

Traduida par George Boeree.

Esta paje es presentada con la lisensa CC Attribution-Share Alike 4.0 International.
Lo ia es automatada jenerada de la paje corespondente en la Vici de Elefen a 18 marto 2022 (14:32 UTC).