Introduzzjoni bil-Malti

Malti Elefen
Lingua Franca Nova (“Elefen”) hija lingwa mfassla biex tkun partikolarment sempliċi, konsistenti, u faċli biex titgħallem għall-komunikazzjonijiet internazzjonali. Għandu għadd ta’ kwalitajiet pożittivi: Lingua Franca Nova (“elefen”) es un lingua desiniada per es vera simple, coerente, e fasil aprendeda, per comunica internasional. Lo ave cualias diversa:
1. Għandu numru limitat ta’ fonemi. Jidher simili għat-Taljan jew l-Ispanjol. 1. Lo ave un cuantia limitada de fonemes. Lo sona simil a italian o espaniol.
2. Huwa fonetikament spelt. L-ebda tifel ma għandu jkollu jqatta’ snin jitgħallem l-irregolaritajiet. 2. Lo es scriveda como lo sona. No enfante debe perde multe anios en studia esetas.
3. Huwa fonetikament spelt. L-ebda tifel ma għandu jkollu jqatta’ snin jitgħallem l-irregolaritajiet. 3. Lo ave un gramatica vera simple e coerente, simil a la creoles de la mundo.
4. Għandu sett limitat u kompletament regolari ta ‘affissi produttivi għad-derivazzjoni ta’ kliem ta ‘rutina. 4. Lo ave un grupo limitada e tota coerente de afisas produinte per crea parolas nova.
5. Għandu regoli definiti sew għall-ordni tal-kliem, f’konformità ma’ ħafna lingwi ewlenin. 5. Lo ave regulas bon definida per la ordina de parolas, como multe linguas major.
6. Il-vokabularju tiegħu għandu għeruq sodi fil-lingwi Rumani moderni. Dawn il-lingwi huma nfushom mifruxa u influwenti, kif ukoll ikkontribwew il-parti l-kbira tal-vokabularju Ingliż. 6. Lo ave un lista de parolas fundida en la linguas romanica moderna. Esta linguas es comun e influosa, e ia contribui la parte major de parolas engles.
7. Hija mfassla biex taċċetta b’mod naturali n-neoloġiżmi tekniċi Latini u Griegi, l-“istandard dinji” de facto. 7. Lo es desiniada per aseta natural la parolas tecnical de latina e elenica, comun tra la mundo.
8. Hija mfassla biex tidher relattivament “naturali” għal dawk li huma familjari mal-lingwi Rumani, mingħajr ma tkun aktar diffiċli għal oħrajn biex jitgħallmu. 8. Lo es desiniada per apare “natural” per los ci comprende la linguas romanica, ma lo no es min fasil per otras.
Nittamaw li togħġobkom Elefen. Nos espera ce tu va gusta elefen!

Esta paje es presentada con la lisensa CC Attribution-Share Alike 4.0 International.
Lo ia es automatada jenerada de la paje corespondente en la Vici de Elefen a 29 marto 2024 (18:00 UTC).