Introdukto en ido

Ido Elefen
Lingua Franca Nova (“elefeno”) esas tre simpla, regulara e facile lernebla konstruktita linguo por internaciona komunikado. Ol havas diversa qualesi: Lingua Franca Nova (“elefen”) es un lingua desiniada per es vera simple, coerente, e fasil aprendeda, per comunica internasional. Lo ave cualias diversa:
1. Ol havas limitizita fonemaro. Ol sonas simile a l’Italiana o a la Hispana. 1. Lo ave un cuantia limitada de fonemes. Lo sona simil a italian o espaniol.
2. Ol esas fonetike espelata. Nula infanto devus pasar yari lernante neregulozaji. 2. Lo es scriveda como lo sona. No enfante debe perde multe anios en studia esetas.
3. Ol havas kompleta reguloza gramatiko, simile a mondala kreoli. 3. Lo ave un gramatica vera simple e coerente, simil a la creoles de la mundo.
4. Ol havas limitizita e completa reguloza kolekto de produktiva afixi por parolo-derivado. 4. Lo ave un grupo limitada e tota coerente de afisas produinte per crea parolas nova.
5. Ol havas bone definita reguli por vort-ordino, quale diversa importanta lingui. 5. Lo ave regulas bon definida per la ordina de parolas, como multe linguas major.
6. Olua vortaro esas forte apogata sur moderna latinida lingui. Ca lingui havas granda nombro di parolanti ed esas influiva. Li kontributis kun multa vorti ank uzata en l’Angla. 6. Lo ave un lista de parolas fundida en la linguas romanica moderna. Esta linguas es comun e influosa, e ia contribui la parte major de parolas engles.
7. Ol projetesis por aceptar naturale Latina e Greka teknikala neologismi, multe uzata tra la mondo. 7. Lo es desiniada per aseta natural la parolas tecnical de latina e elenica, mutle usada tra la mundo.
8. Ol projetesis por semblar relative “naturala” a ti qui parolas Latinida lingui, sen esar plu desfacila por altri. 8. Lo es desiniada per apare “natural” per los ci comprende la linguas romanica, ma lo no es min fasil per otras.
Ni esperas ke tu prizos Elefen! Nos espera ce tu va gusta elefen!

Traduida par Vicente Costalago e coretida par Joao Xavier.

Esta paje es presentada con la lisensa CC Attribution-Share Alike 4.0 International.
Lo ia es automatada jenerada de la paje corespondente en la Vici de Elefen a 12 setembre 2023 (12:06 UTC).