Introdukasion in Idiom Neutral

Idiom Neutral Elefen
Lingua Franca Nova (“Elefen”) es lingu, kel esav kreed a esar partikulare simpl, logikal e fasile aprendabl pro komunikasion internasional. It av kuantitet de kualiteti positiv: Lingua Franca Nova (“elefen”) es un lingua desiniada per es vera simple, coerente, e fasil aprendeda, per comunica internasional. Lo ave cualias diversa:
1. It av kuantitet limited de fonemi. It son kuale italik u espanik. 1. Lo ave un cuantia limitada de fonemes. Lo sona simil a italian o espaniol.
2. It es litered fonetikale. Noun infant deberio aprendar neregulariteti durantu anui mult. 2. Lo es scriveda como lo sona. No enfante debe perde multe anios en studia esetas.
3. It av gramatik komplete regular; simaniere, it es simil a lingui kreolik de mund. 3. Lo ave un gramatica vera simple e coerente, simil a la creoles de la mundo.
4. It av kuantitet limited de afiksi produktiv komplete regular pro derivasion de paroli. 4. Lo ave un grupo limitada e tota coerente de afisas produinte per crea parolas nova.
5. It av regli bene definied pro ordasion de paroli, in harmoni ko lingui important mult. 5. Lo ave regulas bon definida per la ordina de parolas, como multe linguas major.
6. Sie vokabli deriv prinsipale eks lingui neolatinik. Ist lingui es large propaged e influensos; setre, ili av kontribued parti leplu grand de vokabli anglik. 6. Lo ave un lista de parolas fundida en la linguas romanica moderna. Esta linguas es comun e influosa, e ia contribui la parte major de parolas engles.
7. It es tale formed, ke it aksept nature neoparoli teknikal latinik e gresik — norm mundik efektiv. 7. Lo es desiniada per aseta natural la parolas tecnical de latina e elenica, comun tra la mundo.
8. It es tale formed, ke it sembl relative „naturik” a teli, keli konos ya lingui neolatinik, sine esar plu nefasil pro otri. 8. Lo es desiniada per apare “natural” per los ci comprende la linguas romanica, ma lo no es min fasil per otras.
Noi esper, ke voi am elefen! Nos espera ce tu va gusta elefen!

Traduida par Alan Bernthal.

Esta paje es presentada con la lisensa CC Attribution-Share Alike 4.0 International.
Lo ia es automatada jenerada de la paje corespondente en la Vici de Elefen a 29 marto 2024 (18:00 UTC).