Intra-duce in Glosa

Glosa Elefen
Lingua franca nova (elefen; pronunci: franka) es u lingua ge-skema pro es veri simpli, kohesi e facili de gene ski pro plu internatio komunika. Id habe plu qalita: Lingua Franca Nova (“elefen”) es un lingua desiniada per es vera simple, coerente, e fasil aprendeda, per comunica internasional. Lo ave cualias diversa:
1. Id habe u ge-limita numera de plu fonema. Id sona homo italiano alo español. 1. Lo ave un cuantia limitada de fonemes. Lo sona simil a italian o espaniol.
2. Id gene grafo iso id gene pronunci. Nuli infanti debe aprende, tem plu anua, plu no-regula. 2. Lo es scriveda como lo sona. No enfante debe perde multe anios en studia esetas.
3. Id habe u holo-regula gramatika, iso de plu kreolo lingua ex holo munda. 3. Lo ave un gramatica vera simple e coerente, simil a la creoles de la mundo.
4. Id habe u ge-limita e holo-regula sistema de plu afixa pro krea plu neo lexi. 4. Lo ave un grupo limitada e tota coerente de afisas produinte per crea parolas nova.
5. Id habe plu bene ge-defini regula de u frase ordina, homo plu gravi lingua. 5. Lo ave regulas bon definida per la ordina de parolas, como multe linguas major.
6. Id habe u lexi-lista, qi es holo ge-basi supra plu moderni romance lingua. Plu-ci lingua gene extende, habe influ, e pa kontribu ad u maxi mero de u lexi-lista de English. 6. Lo ave un lista de parolas fundida en la linguas romanica moderna. Esta linguas es comun e influosa, e ia contribui la parte major de parolas engles.
7. Id gene skema pro cepti ko natura plu tekno neologisma ex u Latino e Greko, komuni dia u munda. 7. Lo es desiniada per aseta natural la parolas tecnical de latina e elenica, comun tra la mundo.
8. Id gene skema pro apare “natura” pro plu pe, qi komprende plu romance lingua; kontra-co id ne es fo no-facili ad plu hetero-pe. 8. Lo es desiniada per apare “natural” per los ci comprende la linguas romanica, ma lo no es min fasil per otras.
Na spe; tu fu amo elefen! Nos espera ce tu va gusta elefen!

Traduida par Gimno

Esta paje es presentada con la lisensa CC Attribution-Share Alike 4.0 International.
Lo ia es automatada jenerada de la paje corespondente en la Vici de Elefen a 29 marto 2024 (18:00 UTC).