Sarrera euskaraz

Euskaraz Elefen
Lingua Franca Nova (elefen) nazioarteko komunikazioetarako benetan sinplea, koherentea eta ikasteko erraza izateko diseinatu den hizkuntza da. Hainbat ezaugarri ditu: Lingua Franca Nova (“elefen”) es un lingua desiniada per es vera simple, coerente, e fasil aprendeda, per comunica internasional. Lo ave cualias diversa:
1. Fonema kopuru mugatua du. Italian edo gaztelaniaren antzeko soinua du. 1. Lo ave un cuantia limitada de fonemes. Lo sona simil a italian o espaniol.
2. Ahoskatzen den bezala idazten da. Umeak ez ditu urteak eman behar irregulartasunak ikasten. 2. Lo es scriveda como lo sona. No enfante debe perde multe anios en studia esetas.
3. Gramatika guztiz erregularra du, munduko kreoleko hizkuntzak bezala. 3. Lo ave un gramatica vera simple e coerente, simil a la creoles de la mundo.
4. Hitz berriak sortzeko afixu produktiboen sistema mugatu eta guztiz erregularra du. 4. Lo ave un grupo limitada e tota coerente de afisas produinte per crea parolas nova.
5. Hitzen ordenarako arauak ondo zehaztuta ditu, hizkuntza nagusi askorekin bat datozenak. 5. Lo ave regulas bon definida per la ordina de parolas, como multe linguas major.
6. Hizkuntza erromaniko modernoetan guztiz oinarritutako hitzen zerrenda du. Hizkuntza hauek oso hedatuta daude, eragin handia dute eta ingelesaren hiztegiaren zatirik handienari lagundu diote. 6. Lo ave un lista de parolas fundida en la linguas romanica moderna. Esta linguas es comun e influosa, e ia contribui la parte major de parolas engles.
7. Latin eta greziar neologismo teknikoak kasualitatez onartzeko diseinatuta dago, de facto “munduko estandarra”. 7. Lo es desiniada per aseta natural la parolas tecnical de latina e elenica, comun tra la mundo.
8. Hizkuntza erromanikoak ezagutzen dituztenentzat nahiko “naturala” izateko diseinatuta dago, besteentzat askoz zailagoa izan gabe. 8. Lo es desiniada per apare “natural” per los ci comprende la linguas romanica, ma lo no es min fasil per otras.
Elefena gustatzea espero dugu. Nos espera ce tu va gusta elefen!

Esta paje es presentada con la lisensa CC Attribution-Share Alike 4.0 International.
Lo ia es automatada jenerada de la paje corespondente en la Vici de Elefen a 29 marto 2024 (18:00 UTC).