Enkonduko en esperanto

Esperanto Elefen
Lingua Franca Nova (“elefeno”) estas tre simpla, regula kaj facile lernebla planlingvo por internacia komunikado. Ĝi havas diversajn ecojn: Lingua Franca Nova (“elefen”) es un lingua desiniada per es vera simple, coerente, e fasil aprendeda, per comunica internasional. Lo ave cualias diversa:
1. Ĝi havas limigitan fonemaron. Ĝi sonas simile al la itala aŭ la hispana. 1. Lo ave un cuantia limitada de fonemes. Lo sona simil a italian o espaniol.
2. Oni literumas ĝin laŭsone. Neniu infano pasigu jarojn lernante malregulaĵojn. 2. Lo es scriveda como lo sona. No enfante debe perde multe anios en studia esetas.
3. Ĝi havas vere simplan kaj regulan gramatikon, similan al tiu de la kreoloj de la mondo. 3. Lo ave un gramatica vera simple e coerente, simil a la creoles de la mundo.
4. Ĝi havas limigitan kaj tute regulan aron da produktaj afiksoj por vortfarado. 4. Lo ave un grupo limitada e tota coerente de afisas produinte per crea parolas nova.
5. Ĝi havas bone difinitan vortordon, samkiel multaj gravaj lingvoj. 5. Lo ave regulas bon definida per la ordina de parolas, como multe linguas major.
6. Ĝia vortaro estas forte bazita sur la modernaj latinidaj lingvoj. Ĉi tiuj lingvoj estas tre disvastiĝintaj kaj influaj, kaj kontribuis al la angla la plejmulton de ties vortoj. 6. Lo ave un lista de parolas fundida en la linguas romanica moderna. Esta linguas es comun e influosa, e ia contribui la parte major de parolas engles.
7. Ĝi estas konstruita por nature akcepti latinajn kaj grekajn teĥnologiajn fakvortojn, komunajn tra la mondo. 7. Lo es desiniada per aseta natural la parolas tecnical de latina e elenica, comun tra la mundo.
8. Ĝi estas konstruita por ŝajni “natureca” al tiuj, kiuj komprenas la latinidajn lingvojn, sed ĝi ne estas malpli facila por aliuloj. 8. Lo es desiniada per apare “natural” per los ci comprende la linguas romanica, ma lo no es min fasil per otras.
Ni esperas, ke elefeno plaĉos al vi! Nos espera ce tu va gusta elefen!

Bazaj principoj

Alfabeto

Litero Elparolo
a a
b b
c k
d d
e e
f f
g g
h h
i ij
j ĵ
l l
m m
n n
o o
p p
r r
s s
t t
u uŭ
v v
x ŝ
z z

Vortordo

subjekto – verbo – objekto:

partikulo – substantivo – adjektivoj:

helpverboj – verbo – adverboj:

prepozicio – substantivo:

La gramatiko

-s (aŭ -es post konsonanto) multenombrigas substantivon:

ia kreas la is-formon de verbo:

va kreas la os-formon de verbo:

ta kreas la us-formon, sed ne estas deviga:

Unu verbo pote sekvi alian, se ĝi havas la saman subjekton:

Netransitivaj verboj fariĝas igaj per aldono de objekto:

Per aldono de -nte al verbo oni formas la aktivan participon, kiu povas esti aŭ adjektivo aŭ substantivo:

Per aldono de -da al verbo oni formas la pasivan participon, kiu povas esti aŭ adjektivo aŭ substantivo:

La verbo mem povas konduti kiel substantivo:

Laŭ la sama maniero, adjektivo povas esti uzata kiel substantivo:

Adverboj estas identaj al adjektivoj:

Por fari demandon, komencu per demandovorto aŭ esce (“ĉu”), kaj finu per “?”:

Utilaj prefiksoj

des-   =   malfari

re-   =   refari

non-   =   ne-, mal-

Utilaj prefiksoj

-or   =   homo, kiu profesie faras ion aŭ laboras pri io (“-isto”)

-ador   =   ilo, aparato aŭ maŝino, kiu faras ion aŭ laboras pri io (“-ilo”)

-eria   =   laborejo, vendejo, oficejo (“-ejo”)

-able   =   ebla aŭ inda

-eta   =   pli eta versio

-on   =   pli granda versio

-ia   =   abstrakta substantivo (“-eco”)

-i   =   fariĝi; aŭ igi, ke io fariĝu

-i   =   uzi ilon, instrumenton, maŝinon

-i   =   frakcio (“-ono”)

Kelkaj bazaj vortoj

la la
un iu, unu (nedifina artikolo)
me mi, min
tu vi (unu persono), vin
el li, ŝi, lin, ŝin
lo ĝi, ĝin
on oni, onin
nos ni, nin
vos vi (pli ol unu persono), vin
los ili, ilin
se si, sin
mea mia
tua via (unu persono)
nosa nia
vosa via (pli ol unu persono)
sua lia, ŝia, ĝia, ilia, sia
es esti
ave havi
dona doni
dise diri
vade iri
vole voli
pote povi
debe devi
esta ĉi tiu
acel tiu
tota ĉiuj, ĉiom da
cada ĉiu
cadun ĉiu homo
multe multaj, multe da
alga iuj, kelkaj, iom da
algun iu homo
poca malmultaj
nun neniu
an
cual kio, kiu
ce ke
ci kiu
cuando kiam
cuanto kiom
do kie
como kiel
perce kial
car ĉar
afin por ke
plu pli
min malpli
ca ol
e kaj
o
ma sed
si se
si! jes!
no! ne!
a ĉe, al
ante antaŭ
asta ĝis
con kun
contra kontraŭ, malgraŭ
de de, el
en en
entre inter
estra ekster, krom
par fare de
per por
pos post, malantaŭ
sin sen
sirca ĉirkaŭ, proksimume
su sub
supra super
sur sur
tra tra
ultra preter
zero 0
un 1
du 2
tre 3
cuatro 4
sinco 5
ses 6
sete 7
oto 8
nove 9
des 10
sento 100
mil 1000
alo saluton
bon dia bonan tagon
bon note bonan nokton
como lo vade? kiel vi fartas?
bon bone
mal malbone
grasias dankon
adio ĝis revido, adiaŭ
om viro
fem virino
xica knabino
xico knabo
ami amiko
ama ami
odia malami
oio okulo
vide vidi
orea orelo
oia aŭdi
boca buŝo
testa kapo
mano mano
dito fingro
pede piedo
colpa frapi
pasea promeni
core kuri
gato kato
can hundo
cavalo ĉevalo
bove bov(in)o
porco birdo
gal kok(in)o
avia birdo
pex fiŝo
flor floro
arbor arbo
pais lando
site urbo
vila vilaĝo
casa domo
ofisia oficejo
otel hotelo
scola lernejo
restorante restoracio
auto aŭto
tren trajno
avion aviadilo
barco boato
bisicle biciklo
gida gvidi, stiri, veturigi
vola flugi
viaja vojaĝi
sala ĉambro
seja seĝo
table tablo
leto lito
telefon telefono
entra eniri
sorti eliri
senta sidi
usa uzi
camisa ĉemizo
pantalon pantalono
falda jupo
roba robo
jaca jako
sapato ŝuo
xapo ĉapelo
porta porti
vesti vesti
desvesti senvestigi
libro libro
jornal ĵurnalo, gazeto
pen skribilo
nota noti, noto
leje legi
scrive skribi
anio jaro
mense monato
dia tago
ora horo
minuto minuto
secondo sekundo
tas taso
vitro glaso
plato telero
force forko
cotel tranĉilo
culier kulero
carne viando
vejetal legomo
poma pomo
orania oranĝo
pan pano
pasta pastaĵo
ris rizo
cosini kuiri
come manĝi
acua akvo
te teo
cafe kafo
bir biero
vino vino
bevi trinki
sol suno
luna luno
pluve pluvo
neva neĝo
tera tero
mar maro
color koloro
roja ruĝa
orania oranĝa
jala flava
verde verda
blu malhelblua
azul helblua
blanca blanka
negra nigra
brun bruna
gris griza
grande granda
peti malgranda
longa longa
corta mallonga
distante malproksima
prosima proksima
bela bela
fea malbela
cara kara, multekosta
barata malmultekosta
custa kosti
paia pagi
compra aĉeti
vende vendi
abrida malfermita
cluida fermita

Traduida par Simon Davies.

Esta paje es presentada con la lisensa CC Attribution-Share Alike 4.0 International.
Lo ia es automatada jenerada de la paje corespondente en la Vici de Elefen a 29 marto 2024 (18:00 UTC).