Introduktnis in Ekumenski

Ekumenski Elefen
Lingua Franca Nova („Elefen“) e lingua kel fied fakten pro ese specialim simpli, konsistenti i facilim lernabli pro internacionli komunikatnis. Il have en numer de pozitivi kvalitas: Lingua Franca Nova (“elefen”) es un lingua desiniada per es vera simple, coerente, e fasil aprendeda, per comunica internasional. Lo ave cualias diversa:
1. Il have limiteni numer de fonemes. Il fone similim do italiani u spanski. 1. Lo ave un cuantia limitada de fonemes. Lo sona simil a italian o espaniol.
2. Il have fonetikli skribnis. Nuli infant debejsi jarlongim trebe lerne anreguliknises. 2. Lo es scriveda como lo sona. No enfante debe perde multe anios en studia esetas.
3. Il have kompletim reguliki gramatik, similim do di kreollinguas del globa. 3. Lo ave un gramatica vera simple e coerente, simil a la creoles de la mundo.
4. Il have limiteni i kompletim reguliki set de produktivi afixes pro rutinli derivnis de vordes. 4. Lo ave un grupo limitada e tota coerente de afisas produinte per crea parolas nova.
5. Il have bendefiniteni regules pro vordordin, in akordnis kon multi grandi linguas. 5. Lo ave regulas bon definida per la ordina de parolas, como multe linguas major.
6. Sui vordnis e grandpartlim bazen on moderni romaniki linguas. Ti linguas self e muj divulgeni i influozi, i pluslim ha multim kontributen do di vordnis del englum. 6. Lo ave un lista de parolas fundida en la linguas romanica moderna. Esta linguas es comun e influosa, e ia contribui la parte major de parolas engles.
7. Il e fakteni pro naturlim adopte latini i greki teknikli neologizmos, di faktli “svjetstandard”. 7. Lo es desiniada per aseta natural la parolas tecnical de latina e elenica, comun tra la mundo.
8. Il e fakteni pro semble relativim “naturli” do tis ki e familiari kon romaniki linguas, sen ese mer trudlim lernabli pro otris. 8. Lo es desiniada per apare “natural” per los ci comprende la linguas romanica, ma lo no es min fasil per otras.
Nos spere ke vu filie Elefen! Nos espera ce tu va gusta elefen!

Traduida par Dobridenský.

Esta paje es presentada con la lisensa CC Attribution-Share Alike 4.0 International.
Lo ia es automatada jenerada de la paje corespondente en la Vici de Elefen a 29 marto 2024 (18:00 UTC).