Introduction in Dusun

Dusun Elefen
Lingua Franca Nova (lingua Franca wagu) “Elefen” nopo nga boros di nowonsoi mooi do kosili loobi konsisten om popouhan pinsingilaan, loobi po sabaagi boros piromutan di milo gunoon sompomogunan. Kiwaa piipiro kounalan montok boros diti miagal ko’: Lingua Franca Nova (“elefen”) es un lingua desiniada per es vera simple, coerente, e fasil aprendeda, per comunica internasional. Lo ave cualias diversa:
1. Boros diti kiharo okuri fonem om koirad-irad do boros Italian toi ko’ Spanish. 1. Lo ave un cuantia limitada de fonemes. Lo sona simil a italian o espaniol.
2. Ija’on miampai fonetik. Au minog do mangawi timpu do toun-toun montok minsingilo kokomoi pongunsamangan. 2. Lo es scriveda como lo sona. No enfante debe perde multe anios en studia esetas.
3. Kiharo puralan boros miagal di asasaru gunoon id suang do pilumaagan tikid tadau. 3. Lo ave un gramatica vera simple e coerente, simil a la creoles de la mundo.
4. Kiharo set posugkuon produktif di okuri om kiula poingkakal mooi do osonong do gunoon. 4. Lo ave un grupo limitada e tota coerente de afisas produinte per crea parolas nova.
5. Kiharo kooturan di pointalang kokomoi do sistom nuludan boros miagal nogi do boros-boros major di asaru do gunoon. 5. Lo ave regulas bon definida per la ordina de parolas, como multe linguas major.
6. Tinimungan boros nopo nga mongimpohon do boros Romantik Moden. Boros nogi diti nga kiharo rahung di poinlaab om kaanu mamagayat rahi tulun. Suai ko ii, ogumu sokodung boros diti id suang do puralan boros Boros Inggeris di gunoon do timpu baino. 6. Lo ave un lista de parolas fundida en la linguas romanica moderna. Esta linguas es comun e influosa, e ia contribui la parte major de parolas engles.
7. Napalan mooi do kotorimo neologisme Latin om Yunani, ‘de facto’ ii kirati ‘Standard Pomogunan’. 7. Lo es desiniada per aseta natural la parolas tecnical de latina e elenica, comun tra la mundo.
8. Nowonsoi mooi do loobi osonong kumaa tulun di oubas kumaa boros Romantik Moden om montok nogi tongoulun di kirahi do minsingilo. 8. Lo es desiniada per apare “natural” per los ci comprende la linguas romanica, ma lo no es min fasil per otras.
Alansan da asanangan dokoyu ‘Elefen’ Nos espera ce tu va gusta elefen!

Traduida par Fify Joseph

Esta paje es presentada con la lisensa CC Attribution-Share Alike 4.0 International.
Lo ia es automatada jenerada de la paje corespondente en la Vici de Elefen a 29 marto 2024 (18:00 UTC).