Introduktion i dansk

Dansk Elefen
Lingua Franca Nova (»elefen«) er designet til at være meget enkelt, logisk og let at lære. Det er beregnet på international kommunikation. Det har en række positive egenskaber: Lingua Franca Nova (“elefen”) es un lingua desiniada per es vera simple, coerente, e fasil aprendeda, per comunica internasional. Lo ave cualias diversa:
1. Det har et begrænset antal lyde. Det lyder nærmest som italiensk ogspansk. 1. Lo ave un cuantia limitada de fonemes. Lo sona simil a italian o espaniol.
2. Det staves helt som det lyder. Ingen børn børspilde år på at lære at stave. 2. Lo es scriveda como lo sona. No enfante debe perde multe anios en studia esetas.
3. Det har en fuldstændig regelmæssig grammatik, ligesom verdens kreoler. 3. Lo ave un gramatica vera simple e coerente, simil a la creoles de la mundo.
4. Det har et begræset antal fuldstændigt regelmæssigeforstavelser og endelser for rutinemæssig orddannelse. 4. Lo ave un grupo limitada e tota coerente de afisas produinte per crea parolas nova.
5. Det har veldefinerede regler for ordenes rækkefølgei overensstemmelse med de romanske sprog. 5. Lo ave regulas bon definida per la ordina de parolas, como multe linguas major.
6. Det har et ordforråd med stærke rødder i de moderne romanske sprog. Disse sprog dækker i sig selv vidt og har samtidig haft betydelig indflydelse på store dele af det engelske ordforråd. 6. Lo ave un lista de parolas fundida en la linguas romanica moderna. Esta linguas es comun e influosa, e ia contribui la parte major de parolas engles.
7. Det er designet til at være foreneligt med nye tekniske begreber fra latin og græsk, den egentlige »verdens standard«. 7. Lo es desiniada per aseta natural la parolas tecnical de latina e elenica, comun tra la mundo.
8. Det er designet til at være nogenlunde »neutralt« for dem, der har kendskab til romanske sprog uden dog at blive mere vanskeligt for andre at lære. 8. Lo es desiniada per apare “natural” per los ci comprende la linguas romanica, ma lo no es min fasil per otras.
Vi håber, du kan lide elefen! Nos espera ce tu va gusta elefen!

Det basale

Alfabetet och udtalelse

Bogstav Udtalelse
a som a i »garn«
b som b i »bil«
c som k i »ko«
d som d i »dyr«
e som e i »tempel«
f som f i »flyver«
g som g i »gå«
h som h i »hej«
i som i i »side«
j som g i »giro«
l som l i »lav«
m som m i »mor«
n som n i »ny«
o som o i »ko«
p som p i »pen«
r som r i »regn«
s som s i »so«
t som t i »ta«
u som u i »uld«
v som v i »vej«
x som ch i »chef«
z som z i »zoo«

Ordrækkefølge

subjekt – verbum – objekt:

artikler – navneord – adjektiver:

hjælpeverber – verbum – adverber:

præposition – navneord:

Grammatikken

-s (eller -es efter konsonanter) former flertal af navneord:

ia er fortidsendelsen på verber:

va er fremtidsendelsen på verber:

ta er kondisjonalis (valgfritt):

Et verbum kan følge en anden, hvis de har det samme genstand:

Intransitive verber bliver transitive ved blot at tilføje et objekt:

Tilføj -nte til et verbum for at forme aktiv tillægsmåde, der optræder både som adjektiv og navneord:

Tilføj -da til et verbum for at forme pasiv tillægsmåde, der også optræder både som adjektiv og navneord:

Et verbum kan blive brugt som et navneord uden ændringer:

Et adjektiv kan blive brugt som navneord på samme måde:

Adverber er identiske med adjektiver:

For at gøre et spørgsmål, begynde med et spørgsmål ord eller esce, og ender med et »?«:

Præfikser

des-   =   fortryde

re-   =   gøre igen

non-   =   ikke, det modsatte af

Suffikser

-or   =   et navneord fra et adjektiv, navneord eller udsagnsord: en person, som en del af deres arbejde eller profession, der arbejder med …

-ador   =   et navneord fra et adjektiv, navneord eller udsagnsord: et værktøj eller maskine, der gør eller arbejder med …

-eria   =   et navneord fra et adjektiv, navneord eller udsagnsord: arbejdsplads, butik, kontor …

-able   =   stand eller værdig til at være genstand for en handling

-eta   =   diminutiv, mindre version, unge dyr, undertøj …

-on   =   forstørrende, større version, overtøj …

-ia   =   efter et substantiv eller et adjektiv: gør en abstrakt navneord

-i   =   blive eller lade blive …

-i   =   bruge et værktøj eller maskine …

-i   =   fraktion

Nogle basale ord

la svarer -en, -et
un en/et
me jeg, mig
tu du, dig
el han, hun, ham (personer)
lo det (ting)
on man
nos vi, os, vores
vos De, de, I, jer (plural)
los de, dem
se sig
mea min
tua din
nosa jeres
vosa vores
sua hans, hendes, deres
es at være
ave at have
dona at have
dise at sige
vade at gå
vole vil
pote kan
debe skal
esta denne, dette
acel den, det
tota alle
cada hver
cadun hver person
multe mange
alga nogle
algun nogen
poca
nun nej/ingen
an selv, endog
cual hvad, der, som
ce at
ci hvem
cuando hvornår
cuanto hvor meget
do hvor
como hvordan
perce hvorfor
car fordi
afin således at
plu mere
min mindre
ca end
e og
o eller
ma men
si hvis
si! ja!
no! nej!
a på, i, ved, hos, ad, til
ante før, foran
asta tæt ved, op til, indtil
con med
contra mod, imod
de af, om, fra, ud af, siden
en ind, inde
entre mellem, imellem, mens, medens
estra udenfor
par per, af
per for, med henblik på
pos efter, bag, bag ved, bag efter
sin uden, foruden
sirca cirka, omkring, tilnærmet
su nede, neden
supra oven
sur
tra gennem, igennem, over, bag ved
ultra over
zero 0
un 1
du 2
tre 3
cuatro 4
sinco 5
ses 6
sete 7
oto 8
nove 9
des 10
sento 100
mil 1000
alo hallo
bon dia god dag
bon note god nat
como lo vade? hvordan har du det
bon god
mal dårlig
grasias tak
adio farvel
om mand
fem kvinde
xica pige
xico dreng
ami ven
ama at elske; elskov
odia at hade; had
oio øje
vide at se
orea øre
oia at høre
boca mund
testa hoved
mano hånd
dito finger, tå
pede fod
colpa at ramme
pasea at gå
core at køre
gato kat
can hund
cavalo hest
bove ko
porco gris
gal kylling
avia fugl
pex fisk
flor blomst
arbor træ
pais land
site storby
vila landsby
casa hus
ofisia kontor
otel hotel
scola skole
restorante restaurant
auto bil
tren tog
avion flyvemaskine
barco båd
bisicle sykel
gida at lede, at køre
vola at flyve
viaja rejse
sala rum
seja stol
table bord
leto seng
telefon telefon
entra at komme ind
sorti at gå ud
senta at sidde
usa at bruge
camisa skjorte
pantalon bukser
falda skørt
roba kjole
jaca jakke
sapato sko
xapo hat
porta at bære
vesti at klæde
desvesti at få afklædt
libro bog
jornal magasin
pen pen
nota note
leje læse
scrive skrive
anio år
mense måned
dia dag
ora time
minuto minut
secondo sekund
tas kop
vitro glas
plato tallerken
force gaffel
cotel kniv
culier ske
carne kød
vejetal grøntsag
poma æble
orania appelsin
pan brød
pasta nudler
ris ris
cosini at lave mad
come spise
acua vand
te te
cafe kaffe
bir øl
vino vin
bevi drikke
sol sol
luna måne
pluve regn
neva sne
tera jord
mar hav
color farve
roja rød
orania orange
jala gul
verde grøn
blu mørkeblå
azul lyseblå
blanca hvid
negra sort
brun brun
gris grå
grande store
peti lille
longa lang
corta kort
distante fjern
prosima
bela skøn
fea grim
cara dyr
barata billig
custa at kosta
paia at betale
compra at købe
vende at sælge
abrida åben
cluida lukket

Traduida par Bjorn Madsen.

Esta paje es presentada con la lisensa CC Attribution-Share Alike 4.0 International.
Lo ia es automatada jenerada de la paje corespondente en la Vici de Elefen a 29 marto 2024 (18:00 UTC).