Entwodiksyon nan kreyol ayisyen

Kreyol Ayisyen Elefen
Lingua Franca Nova (elefen) te fèt pou yon lang kominikasyon entènasyonal, patikilyèman senp, aderan, ak fasil pou aprann. Li gen divès kalite: Lingua Franca Nova (“elefen”) es un lingua desiniada per es vera simple, coerente, e fasil aprendeda, per comunica internasional. Lo ave cualias diversa:
1. Li gen yon kantite limite nan fonèm. Nan respè sa a, li sanble ak italyen oswa panyòl. 1. Lo ave un cuantia limitada de fonemes. Lo sona simil a italian o espaniol.
2. Li gen yon òtograf fonetik inik. Okenn timoun pa ta dwe pase ane etidye iregilarite ki pa egziste isit la. 2. Lo es scriveda como lo sona. No enfante debe perde multe anios en studia esetas.
3. Li gen yon gramè trè senp e regilye, ki konparab ak sa ki nan kreyòl atravè lemond. 3. Lo ave un gramatica vera simple e coerente, simil a la creoles de la mundo.
4. Li gen yon seri afiks ki limite ak konplètman regilye ki pwodui mo pa derivasyon komen. 4. Lo ave un grupo limitada e tota coerente de afisas produinte per crea parolas nova.
5. Li gen règ byen defini ki bay lòd mo daprè anpil lang lajman itilize. 5. Lo ave regulas bon definida per la ordina de parolas, como multe linguas major.
6. Li gen yon lis mo ki gen gwo rasin nan lang enfliyan modèn womàn ki kontribye anpil nan vokabilè angle. 6. Lo ave un lista de parolas fundida en la linguas romanica moderna. Esta linguas es comun e influosa, e ia contribui la parte major de parolas engles.
7. Li fèt pou aksepte natirèlman mo teknik ki soti nan Laten ak grèk, ki se yon pratik atravè lemond. 7. Lo es desiniada per aseta natural la parolas tecnical de latina e elenica, comun tra la mundo.
8. Li fèt pou son natirèl pou moun ki pale lang womàn, san yo pa difisil pou lòt moun. 8. Lo es desiniada per apare “natural” per los ci comprende la linguas romanica, ma lo no es min fasil per otras.
Nou espere ou pral renmen elefen an. Nos espera ce tu va gusta elefen!

Esta paje es presentada con la lisensa CC Attribution-Share Alike 4.0 International.
Lo ia es automatada jenerada de la paje corespondente en la Vici de Elefen a 29 marto 2024 (18:00 UTC).