Introducció en català

Català Elefen
La Lingua Franca Nova («elefen») està dissenyada per ser una llengua realment simple, coherent, i fàcil d’aprendre, per comunicacions internacionals. Té diverses qualitats: Lingua Franca Nova (“elefen”) es un lingua desiniada per es vera simple, coerente, e fasil aprendeda, per comunica internasional. Lo ave cualias diversa:
1. Té un nombre limitat de fonemes. Sona semblant a l’italià o l’espanyol. 1. Lo ave un cuantia limitada de fonemes. Lo sona simil a italian o espaniol.
2. S’escriu tal com sona. Cap nen ha de passar molts anys estudiant excepcions. 2. Lo es scriveda como lo sona. No enfante debe perde multe anios en studia esetas.
3. Té una gramàtica realment simple i regular, igual que els criolls al món. 3. Lo ave un gramatica vera simple e coerente, simil a la creoles de la mundo.
4. Té un grup limitat i totalment regular d’afixes productius per crear paraules noves. 4. Lo ave un grupo limitada e tota coerente de afisas produinte per crea parolas nova.
5. Té regles ben definides sobre l’ordre de paraules, com moltes llengües majors. 5. Lo ave regulas bon definida per la ordina de parolas, como multe linguas major.
6. Té una llista de paraules realment basades en les llengües romàniques modernes. Aquestes llengües són ben comunes i influents, i han contribuït en la major part del vocabulari anglès. 6. Lo ave un lista de parolas fundida en la linguas romanica moderna. Esta linguas es comun e influosa, e ia contribui la parte major de parolas engles.
7. Està dissenyada per assimilar les paraules tècniques del llatí i el grec, la «norma mundial» de facto. 7. Lo es desiniada per aseta natural la parolas tecnical de latina e elenica, comun tra la mundo.
8. Està dissenyada per semblar «natural» als qui comprenen les llengües romàniques, però sense semblar menys fàcil a l’altra gent. 8. Lo es desiniada per apare “natural” per los ci comprende la linguas romanica, ma lo no es min fasil per otras.
Esperem que us agradi l’elefen! Nos espera ce tu va gusta elefen!

L’essencial

Alfabet i pronunciació

Lletra Pronunciació
a com a en «sac»
b com b en «banc»
c com c en «caixa»
d com d en «de»
e com e en «sec» o «séc»
f com f en «fer»
g com g en «gust»
h com h en anglès
i com i en «sic» o «iode»
j com j en «jota»
l com l en «làmina»
m com m en «mare»
n com n en «noi» o «sang»
o com o en «soc» o «sóc»
p com p en «porta»
r com r en «sorra»
s com s en «serp»
t com t en «tasca»
u com u en «suc» o «guant»
v com v en anglès
x com x en «xarop»
z com s en «casa»

Ordre de les paraules

subjecte – verb – objecte:

partícules – substantiu – adjectiu:

temps – verb – adverbi:

preposició – substantiu:

La gramàtica

-s (o -es després de consonants) forma el plural dels substantius:

ia és el temps passat dels verbs:

va és el temps futur dels verbs:

ta és la manera condicional (opcional):

Un verb pot seguir a un altre si tenen el mateix tema:

Verbs intransitius esdevenen causal simplement afegint un objecte:

Afegiu -nte a un verb per obtenir el participi actiu, que actua com a adjectiu o substantiu:

Afegiu -da a un verb per obtenir el participi passiu, que també actua com a adjectiu o substantiu:

Un verb es pot utilitzar com a substantiu tal com està:

Un adjectiu es pot utilitzar com a substantiu la mateixa manera:

Els adverbis són idèntics als adjectius:

Preguntes comencen amb esce o una paraula interrogativa i acaben amb un signe d’interrogació:

Prefixos derivatius

des-   =   desfer

re-   =   fer novament

non-   =   no, l’oposat de

Sufixos derivatius

-or   =   substantius d’adjectius, substantius o verb: una persona que, com a part de la seva tasca o ofici, fa o treballa amb …

-ador   =   substantius d’adjectius, substantius o verbs: un instrument o eina que fa o treballa amb …

-eria   =   substantius d’adjectius, substantius o verbs: el lloc de treball, botiga, oficina …

-able   =   capaç o digne de ser l’objecte d’una acció

-eta   =   diminutiu, versió en miniatura, juvenil, roba interior …

-on   =   augmentatiu, versió gran, roba exterior …

-ia   =   després d’un substantiu o d’un adjectiu ho fa un substantiu abstracte

-i   =   tornar o causar convertir …

-i   =   utilitzar una eina o màquina …

-i   =   fracció

Algunes de paraules bàsiques

la el, la
un un
me jo, em
tu tu, vostè, et, a vostè
el ell, ella, el, la (persones)
lo ell, ella, el, la (coses)
on un, nosaltres, la gent en general
nos nosaltres, ens
vos vosaltres, vostès, us
los ells, elles, els, les
se sí mateix, ells mateixos
mea el meu
tua el teva, el seva
nosa el nostre
vosa el vostre, el seva
sua el seva
es ser, estar
ave tenir
dona donar
dise dir
vade anar
vole voler
pote poder
debe deure
esta aquest
acel aquell
tota tots
cada cada
cadun cadascun (persones)
multe molt, molts
alga alguns, certs
algun algú (persones)
poca poc, pocs
nun ningú (persones)
an encara
cual que ( coses )
ce que (com en «veig que vostè és aquí»)
ci que (persones)
cuando quan
cuanto quant
do on
como com
perce perquè
car perquè
afin perquè
plu més
min menys
ca que (om en «ell té més que jo»)
e i
o o
ma però
si si
si! si!
no! no!
a a
ante abans
asta fins
con amb
contra contra
de de, des de, sobre, fora de
en a
entre entre, durant
estra fora de
par per (com en «aquesta pintura va ser feta per Picasso»)
per per
pos després de, darrere de
sin sense, excepte
sirca voltant, aproximadament, sobre
su sota
supra damunt, sobre
sur sobre, en (com en «és al pis»)
tra mitjançant
ultra més enllà de
zero 0
un 1
du 2
tre 3
cuatro 4
sinco 5
ses 6
sete 7
oto 8
nove 9
des 10
sento 100
mil 1000
alo hola
bon dia bon dia
bon note bona nit
como lo vade? com aquesta vostè? com estàs?
bon bo
mal dolent
grasias gràcies
adio adéu
om home
fem dona
xica noia
xico noi
ami amic
ama voler, apassionar; amor
odia odiar; odi
oio ull
vide veure
orea orella
oia sentir
boca boca
testa cap
mano
dito dit
pede peu
colpa enganxar, colpejar
pasea caminar
core córrer
gato gat
can gos
cavalo cavall
bove vaca, bou
porco porc
gal pollastre
avia ocell
pex peix
flor flor
arbor arbre
pais país
site ciutat
vila llogaret
casa casa
ofisia oficina
otel hotel
scola escola
restorante restaurant
auto auto
tren tren
avion avió
barco pot, vaixell
bisicle bicicleta
gida conduir, manejar
vola volar
viaja viatjar
sala quart
seja cadira
table taula
leto llit
telefon telèfon
entra entrar
sorti sortir
senta asseure, asseure
usa utilitzar
camisa camisa
pantalon pantalons
falda faldilla
roba vestit
jaca abric
sapato sabata
xapo barret
porta portar posat
vesti vestir, vestir-se
desvesti desvestir, desvestir-se
libro llibre
jornal revista
pen ploma
nota nota
leje llegir
scrive escriure
anio any
mense mes
dia dia
ora hora
minuto minut
secondo segon
tas tassa
vitro got, vidre, cristall
plato plat
force forquilla
cotel ganivet
culier cullera
carne carn
vejetal verdura
poma poma
orania taronja
pan pa
pasta espagueti
ris arròs
cosini cuinar
come menjar
acua aigua
te te
cafe cafè
bir cervesa
vino vi
bevi beure
sol sol
luna lluna
pluve pluja
neva neu
tera terra
mar mar
color color
roja vermell
orania ataronjat
jala groc
verde verd
blu blau marí
azul blau cel
blanca blanc
negra negre
brun marró
gris gris
grande gran
peti petit
longa llarg
corta curt
distante distant
prosima propera
bela bell
fea lleig
cara car
barata barat
custa costar
paia pagar
compra comprar
vende vendre
abrida obert
cluida tancat

Traduida par George Boeree.

Esta paje es presentada con la lisensa CC Attribution-Share Alike 4.0 International.
Lo ia es automatada jenerada de la paje corespondente en la Vici de Elefen a 29 marto 2024 (18:00 UTC).