Bazaj vortojParolas simple

sijes
none
grasiasdankon
multe grasiasmultan dankon
no problemne dankinde
per favorebonvolu / mi petas
pardonapardonu
alosaluton
adioĝis revido
asta plu tardaĝis baldaŭ
bon matinabonan matenon
bon diabonan tagon
bon serabonan vesperon
bon notebonan nokton
me no comprendemi ne komprenas
como on dise esta en elefen?kiel oni diras tion en elefeno?
tu parla …?ĉu vi parolas …?
englesangle
fransesfrance
deutxgermane
espaniolhispane
jonguo / xinesĉine
memi(n)
nosni(n)
tuvi(n) (unu persono)
vosvi(n) (du aŭ pli da personoj)
elli(n) / ŝi(n)
loĝi(n)
losili(n)
cual es tua nom?kiel vi nomiĝas?
encantada!plezure!
como lo vade?iel vi fartas?
bonbone
malmalbone
sposaedzino
sposoedzo
fiafilino
fiofilo
madrepatrino
padrepatro
amiamiko
do es la saleta privata?kie estas la necesejo?

NumeralojNumeros

zero0
un1
du2
tre3
cuatro4
sinco5
ses6
sete7
oto8
nove9
des10
des-un11
des-du12
des-tre13
des-cuatro14
des-sinco15
des-ses16
des-sete17
des-oto18
des-nove19
dudes20
dudes-un21
tredes30
cuatrodes40
sincodes50
sesdes60
setedes70
otodes80
novedes90
sento100
mil1000
milion1 000 000

Aĉetoj kaj manĝojCompras e comes

cuanto esta custa?kiom kostas ĉi tio?
cual es esta?kio estas ĉi tio?
me va compra lomi aĉetos ĝin
me vole compra …mi volas aĉeti …
tu ave …?ĉu vi havas …?
tu aseta cartas de credito?ĉu vi akceptas kreditkartojn?
abridamalfermita
cluidafermita
carta postalpoŝtkarto
selo postalpoŝtmarko
pocamalmultaj / malmulte da
multemultaj / multe da
totaĉiuj / ĉiom da
come de matinamatenmanĝo
come mediatagmanĝo
come de seravespermanĝo
vejetalistevegetarano
caxerkoŝera
joia!feliĉon!
bon sania!sanon!
la fatura, per favorebonvolu alporti la kalkulon
panpano
bevidatrinkaĵo
cafekafo
teteo
jussuko
acuaakvo
birbiero
vinovino
salsalo
peperpipro
carneviando
carne de bovebovo
carne de porcoporko
carne de galkoko
pexfiŝo
vejetallegomo
frutafrukto
patataterpomo
saladasalato
deserdeserto
crema jeladaglaciaĵo

ViajaViajas

do es … ?kie estas …?
cuanto es la custa de un bileta?kiom kostas bileto?
un bileta per vade a …, per favoreunu bileton al …, mi petas
do tu vade?kien vi iras?
do tu abita?kie vi loĝas?
trentrajno
busbuso
metrometroo
airoportoflughaveno
stasion de trenstacio / stacidomo
stasion de busbusstacio
stasion de metrometrostacio
partiforiro
arivaalveno
lueria de autosaŭtoluejo
parce de autosaŭtoparkejo
otelhotelo
salaĉambro
reservarezervi
tu ave un sala vacua per esta note?ĉu vi havas liberan ĉambron ĉi-vespere?
no salas vacuamankas libera ĉambro
pasaportopasporto

DirektojDirijes

a sinistramaldekstre
a destradekstre
direta a anterekte
a suprasupren
a susuben
distantemalproksime
prosimaproksime
longalonga
cortamallonga
mapamapo
ofisia de informa per viajoresturisma informejo

LokojLocas

posteriapoŝtoficejo
museomuzeo
bancobanko
ofisia de polisiapolicejo
ospitalmalsanulejo
farmasiaapoteko
botecabutiko / vendejo
restoranterestoracio
scolalernejo
eglesapreĝejo
saletas privatanecesejoj
stradastrato
ruavojo
plazaplaco
montemonto
colinamonteto
valevalo
marmaro
lagolago
riorivero
pisinanaĝejo
toreturo
ponteponto

La horo kaj la datoLa data e la ora

cual es la ora?kioma horo estas?
tre e des-sinco3h15
tre e un cuatri3h15
des-un e tredes11h30
des-un e un dui11h30
un e cuatrodes-sinco1h45
du min un cuatri1h45
diatago
semanasemajno
mensemonato
aniojaro
lundilundo
martedimardo
mercurdimerkredo
jovedijaŭdo
venerdivendredo
saturdisabato
soldidimanĉo
janerojanuaro
febrerofebruaro
martomarto
aprilaprilo
maiomajo
juniojunio
juliojulio
agostoaŭgusto
setembreseptembro
otobreoktobro
novembrenovembro
desembredecembro
primaveraprintempo
estatesomero
autonoaŭtuno
invernovintro
ojihodiaŭ
ierhieraŭ
domanmorgaŭ
aniversarionaskiĝtago
bon aniversario!ĝojan naskiĝtagon!

© 2018 Elefen.org. Tota diretos de autor es reservada.