NederlandsElefen
Lingua Franca Nova (‘elefen’) is speciaal ontworpen om eenvoudig te zijn en makkelijk te leren voor internationale conversaties. De taal heeft verschillende positieve kwaliteiten:Lingua Franca Nova (“elefen”) es un lingua desiniada per es vera simple, coerente, e fasil aprendeda, per comunica internasional. Lo ave cualias diversa:
1. Het heeft een beperkt aantal spraakklanken. Het lijkt enigszins op Italiaans of Spaans.1. Lo ave un cuantia limitada de fonemes. Lo sona simil a italian o espaniol.
2. Het is fonetisch gespeld. Geen enkel kind hoeft jaren te studeren om onregelmatigheden te leren.2. Lo es scriveda como lo sona. No enfante debe perde multe anios en studia esetas.
3. Het heeft een zeer eenvoudige en regelmatige grammatica, vergelijkbaar met de creolen van de wereld.3. Lo ave un gramatica vera simple e coerente, simil a la creoles de la mundo.
4. Het heeft een beperkte en regelmatige hoeveelheid van productieve toevoegingen.4. Lo ave un grupo limitada e tota coerente de afisas produinte per crea parolas nova.
5. Het heeft een goed gedefinieerde woord-volgorde, in vergelijking met de meeste talen.5. Lo ave regulas bon definida per la ordina de parolas, como multe linguas major.
6. Het heeft een woorden-basis met die sterk gebaseerd is op moderne Romaanse talen. Deze talen zijn wijd verspreid en invloedrijk en hebben ook de Engelse taal sterk beinvloed.6. Lo ave un lista de parolas fundida en la linguas romanica moderna. Esta linguas es comun e influosa, e ia contribui la parte major de parolas engles.
7. Het is ontworpen om op een natuurlijke manier Latijnse en Griekse technische woorden op te nemen, in feite ‘de wereldstandaard’.7. Lo es desiniada per aseta natural la parolas tecnical de latina e elenica, comun tra la mundo.
8. Het is ontworpen om betrekkelijk natuurlijk opgepikt te worden door mensen die bekend zijn met Romaanse talen en is ook niet moeilijk voor anderen.8. Lo es desiniada per apare “natural” per los ci comprende la linguas romanica, ma lo no es min fasil per otras.
Wij hoopen dat U elefen interessant vindt.Nos espera ce tu va gusta elefen!

De basis

Alfabet en uitspraak

LetterUitspraak
aals aa in ‘aap’
bals b in ‘boef’
cals k in ‘kan’
dals d in ‘dom’
eals ee in ‘een’ of e in ‘en’
fals f in ‘af’
gals in het Duits
hals h in ‘het’
ials ie in ‘zien’ of j in ‘ja’
jals in het Frans
lals l in ‘lang’
mals m in ‘maan’
nals n in ‘nu’
oals o in ‘open’ of ‘of’
pals p in ‘paard’
rals in het Spaans
sals s in ‘seg’
tals t in ‘toen’
uals oe in ‘moet’ of w in ‘waar’
vals v in ‘avond’
xals sj in ‘meisje’
zals z in ‘zon’

Woordvolgorde

onderwerp – werkwoord – voorwerp:
 • la fem ama la casa   ‘de vrouw houd van het huis’
partikels – zelfstandignaamwoord – bijvoeglijknaamwoorden:
 • la casa grande   ‘het grote huis’
hulp werkwoorden – werkwoord – bijwoord:
 • me debe pasea atendente   ‘ik moet voorzichtig wandelen’
voorzetsel – zelfstandignaamwoord:
 • el es en la jardin   ‘hij/ze is in de tuin’

Het grammatica

-s (of -es na een medeklinker) vormt het meervoud van een zelfstandig naamwoord:
 • omes e femes   ‘mannen en vrouwen’
ia vormt de verleden tijd of een werkwoord:
 • tu ia labora   ‘jij werkte’
va vormt de toekomstige tijd van een werkwoord:
 • tu va labora   ‘jij gaat werken’
de voorwaardelijke wijs (optioneel):
 • si me pote, me ta vola   ‘als ik kon, zou ik vliegen’
Een werkwoord kan een ander volgen, als het hetzelfde onderwerp:
 • me vole compra un camisa   ‘ik wil een shirt kopen’
Intransitieve werkwoorden worden oorzakelijke, door simpelweg het toevoegen van een object:
 • me move   ‘ik beweeg’   →   me move la table   ‘ik de tabel te verplaatsen’
Voeg -nte toe aan een werkwoord om het een aktief deelwoord te maken, dat optreed als een bijvoeglijknaamwoord of een zelfstandignaamwoord:
 • donante   ‘geven; gever’
Voeg -da toe aan een werkwoord om het een passief deelwoord te maken, dat ookoptreed als een bijvoeglijk naamwoord, of een zelfstandig naamwoord:
 • donada   ‘gegeven; kadeau’
Een werkwoord kan gebruikt worden als een zelfstandig naamwoord, net zoals het is:
 • nos dansa   ‘wij dansen’   →   la dansa   ‘de dans’
Een bijvoeglijk naamwoord kan gebruikt worden als een zelfstandig naamwoord op de zelfde manier:
 • un om saja   ‘een wijze man’   →   la sajas   ‘de wijzen’
Bijwoorden zijn identiek tot bijvoeglijke naamwoorden:
 • un om felis   ‘een genoeglijke man’   →   el dansa felis   ‘hij/zij dansen met genoegen’
Om een vraag te maken, te beginnen met een vraag woord of esce, en eindigen met een ?:
 • esce tu pote dansa?   ‘kunt u dansen?’
 • cuando tu prefere come?   ‘wanneer ga je liever uit eten?’

enkele nuttige voorvoegsels

des-   =   ongedaan maken
 • infeta   ‘infecteren’   →   desinfeta   ‘desinfecteren’
re-   =   iets opnieuw doen
 • comensa   ‘beginnen’   →   recomensa   ‘opnieuw beginnen’
non-   =   het tegendeel van
 • felis   ‘gelukkig’   →   nonfelis   ‘ongelukkig’

enkele nuttige achtervoegsels

-or   =   zelfstandige naamwoorden van werkwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, of zelfstandige naamwoorden: een persoon die, als onderdeel van zijn werk, doet iets of werkt met iets
 • dirije   ‘richten, besturen’   →   dirijor   ‘directeur’
 • carne   ‘vlees’   →   carnor   ‘slager’
-ador   =   zelfstandige naamwoorden van werkwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, of zelfstandige naamwoorden: een apparaat of machine die iets doet of werkt met iets
 • lava   ‘wassen’   →   lavador   ‘wasmachine’
 • umida   ‘vochtig’   →   umidador   ‘luchtbevochtiger’
-eria   =   zelfstandige naamwoorden van werkwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, of zelfstandige naamwoorden: een werkplek, een winkel, een kantoor
 • carne   ‘vlees’   →   carneria   ‘slagerij’
-able   =   capable of being the object of an action
 • ama   ‘liefde’   →   amable   ‘lief, beminnelijk’
-eta   =   diminutiefsuffix: kleine versie, jong van een dier, ondergoed
 • jaca   ‘jas’   →   jaceta   ‘vest’
-on   =   augmentatief suffix: zeer grote versie, bovenkleding
 • avia   ‘vogel’   →   avion   ‘vliegtuig’
-ia   =   maakt een abstract zelfstandig naamwoord van een bijvoeglijk of zelfstandig naamwoord
 • madre   ‘moeder’   →   madria   ‘moederschap’
 • vana   ‘ijdel’   →   vania   ‘ijdelheid, verwaandheid’
-i   =   iets te worden; te veroorzaken om iets te worden
 • roja   ‘rood’   →   roji   ‘rood te worden; root te maken’
-i   =   een apparaat of machine te gebruiken
 • telefon   ‘telefoon’   →   telefoni   ‘te telefooneren’
-i   =   om een fractie te vormen
 • des   ‘tien’   →   un desi   ‘een tiende’

Sommige zeer fundamentele woorden

lade, het
uneen
meik, mij, me
tujij, jou, je
elhij, hem, zij, ze, haar (personen)
lohet (dingen)
on(mensen in het algemeen)
noswij, ons
vosU, jullie
loszij, ze
sezichzelf
mea*
meamijn
tuajouw
nosaonze
vosajouw
suazijn, haar
eszijn
avehebben
donageven
disezeggen
vadegaan
volewil
potekan
debemoet
estadit, deze
aceldat, die
totaalle
cadaelk
caduniedereen
multeveel
algasommige, enige
alguniemand
pocaweinig
nunniemand
anzelfs
cualdie, wat
cedat
ciwie
cuandowanneer
cuantohoeveel
dowaar
comohoe
percewaarom
caromdat
afinzodat
plumeer
minminder
cadan
een
oof
mamaar
sials
si!ja!
no!nee!
aom, naar
antevoor
astabij, tot
conmet
contrategen, tegenover
devan, uit van
enin
entretussen
estrabuiten
parvan, door
pervoor
posachter, na
sinzonder, behalve
sircaom, rondom
suonder
supraover, boven
surop
tradoor
ultraover, voorbij
zero0
un1
du2
tre3
cuatro4
sinco5
ses6
sete7
oto8
nove9
des10
sento100
mil1000
alohallo
bon diagoede dag
bon notegoede nacht
como lo vade?hoe gaat het?
bongoed
malslecht
grasiasbedankt
adiodag, tot ziens
omman
femvrouw
xicameisje
xicojongen
amivriend
amahouden van
odiahaten
oiooog
videzien
oreaoor
oiahoren
bocamond
testahoofd
manohand
ditovinger, teen
pedevoet
colpaslaan
pasealopen
corerennen
gatokat
canhond
cavalopaard
bovekoe
porcovogel
galkip
aviavogel
pexvis
florbloem
arborboom
paisland
sitestad
viladorp
casahuis
ofisiakantoor
otelhotel
scolaschool
restoranterestaurant
autoauto
trentrein
avionvliegtuig
barcoboot
bisiclefiets
gidaleiden, autorijden
volavliegen
viajareisen
salakamer
sejastoel
tabletafel
letobed
telefontelefoon
entraingaan
sortiuitgaan
sentazitten
usagebruiken
camisahemd
pantalonbroek
faldarok
robajurk
jacajas
sapatoschoen
xapohoed
portadragen
vestikleden
desvestiuitkleden
libroboek
jornaltijdschrift
penpen
notaaantekening
lejelezen
scriveschrijven
aniojaar
mensemaand
diadag
orauur
minutominuut
secondoseconde
taskop
vitroglas
platobord
forcevork
cotelmes
culierlepel
carnevlees
vejetalgroente
pomaappel
oraniasinaasappel
panbrood
pastapasta
risrijst
cosinikoken
comeeten
acuawater
tethee
cafekoffie
birbier
vinowijn
bevidrinken
solzon
lunamaan
pluveregen
nevasneeuw
teraaarde
marzee
colorkleur
rojarood
oraniaoranje
jalageel
verdegroen
bludonkerblauw
azullichtblauw
blancawit
negrazwart
brunbruin
grisgrijs
grandegroot
petiklein
longalang
cortakort
distantever
prosimana
belamooi
fealelijk
caraduur
baratagoedkoop
custakosten
paiabetalen
comprakopen
vendeverkopen
abridaopen
cluidagesloten

Traduida par George Boeree.

© 2014 Elefen.org. Tota diretos de autor es reservada.