SuomiElefen
Lingua Franca Nova ("elefen") on suunniteltu olemaan todella yksinkertainen, johdonmukainen ja helposti opittava kansainvälisen yhteydenpidon väline. Sillä on monia hyviä ominaisuuksia:Lingua Franca Nova (“elefen”) es un lingua desiniada per es vera simple, coerente, e fasil aprendeda, per comunica internasional. Lo ave cualias diversa:
1. Äänteiden lukumäärä on rajoitettu pieneksi. Kieli kuulostaa lähinnä italialta tai espanjalta.1. Lo ave un cuantia limitada de fonemes. Lo sona simil a italian o espaniol.
2. Kieltä kirjoitetaan niinkuin äännetään. Lapsenkaan ei tarvitse tuhlata vuosia poikkeusten opiskeluun.2. Lo es scriveda como lo sona. No enfante debe perde multe anios en studia esetas.
3. Kielioppi on hyvin yksinkertainen ja säännönmukainen, vähän kuin maailman kreolikielissä.3. Lo ave un gramatica vera simple e coerente, simil a la creoles de la mundo.
4. Uusien sanojen muodostamiseen käytetään pientä joukkoa etu- ja takaliitteitä täysin säännöllisellä tavalla.4. Lo ave un grupo limitada e tota coerente de afisas produinte per crea parolas nova.
5. Lauseen sanajärjestykseen on täsmälliset säännöt monien suurten kielten tavoin.5. Lo ave regulas bon definida per la ordina de parolas, como multe linguas major.
6. Sanasto perustuu nykyajan romaanisiin kieliin. Nämä kielet ovat laajalle levinneitä, ja ne ovat myös vaikuttaneet paljon englannin sanavarastoon.6. Lo ave un lista de parolas fundida en la linguas romanica moderna. Esta linguas es comun e influosa, e ia contribui la parte major de parolas engles.
7. Kieli on suunniteltu mukautumaan luonnollisella tavalla kreikasta ja latinasta periytyviin, koko maailmalle yhteisiin teknisiin termeihin.7. Lo es desiniada per aseta natural la parolas tecnical de latina e elenica, comun tra la mundo.
8. Se on tehty tuntumaan "luonnolliselta" niistä, jotka tuntevat romaanisia kieliä, mutta ei se ole vaikeampaa muillekaan.8. Lo es desiniada per apare “natural” per los ci comprende la linguas romanica, ma lo no es min fasil per otras.
Toivottavasti pidät elefenistä!Nos espera ce tu va gusta elefen!

Perusteet

Kirjaimet ja ääntäminen

KirjainÄäntämys
akuin a sanassa "aro"
bkuin B nimessä "Bill"
ckuin k sanassa "kilo"
dkuin D nimessä "Daavid"
ekuin e sanassa "eno"
fkuin f sanassa "foni"
gkuin G nimessä "Galileo"
hkuin h sanassa "herkku"
ikuin i sanassa "ilta"
jkuin j ranskan sanassa "jour", ts. ž
lkuin l sanassa "liito"
mkuin m sanassa "maito"
nkuin n sanassa "nuori"
okuin o sanassa "oma"
pkuin p sanassa "pelto"
rkuin r sanassa "ruuvi"
skuin s sanassa "satu"
tkuin t sanassa "takki"
ukuin u sanassa "ulos"
vkuin v sanassa "velho"
xkuin š sanassa "šakki"
zkuin z sanassa "zoo" (soinnillinen s)

Sanajärjestys

subjekti – verbi – objekti:
 • la fem ama la casa   "nainen rakastaa taloa"
artikkeli – substantiivi – adjektiivi:
 • la casa grande   "(se) suuri talo"
apuverbi – verbi – adverbi:
 • me debe pasea atendente   "minun pitää kulkea varovasti"
prepositio – substantiivi:
 • el es en la jardin   "hän on puutarhassa"

Kielioppia

-s (tai -es konsonantin jälkeen) muodostaa substantiivin monikon:
 • omes e femes   "miehiä ja naisia"
ia on menneen ajan etusana verbille:
 • tu ia labora   "sinä työskentelit"
va on tulevan ajan etusana verbille:
 • tu va labora   "sinä työskentelet (tulevaisuudessa)"
ta on konditionaalin (valinnainen) merkki:
 • si me pote, me ta vola   "jos voisin, niin lentäisin"
Verbi voi seurata toista, jos sillä on sama subjekti:
 • me vole compra un camisa   "haluan ostaa paidan"
Intransitiivisestä verbistä saadaan kausatiivinen lisäämällä perään objekti:
 • me move   "siirryn"   →   me move la table   "siirrän pöytää"
Lisäys -nte verbin perään tekee siitä aktiivisen partisiipin, joka esiintyy joko adjektiivina tai substantiivina:
 • donante   "antava (adjektiivi), antaja (substantiivi)"
Lisäys -da verbiin tekee siitä passiivisen partisiipin. Sekin voi esiintyä joko adjektiivina tai substantiivina:
 • donada   "annettu, anti"
Verbiä voi käyttää sellaisenaan substantiivina:
 • nos dansa   "me tanssimme"   →   la dansa   "tanssi"
Adjektiiviakin voi samalla tavoin käyttää substantiivina:
 • un om saja   "viisas mies"   →   la sajas   "viisaat"
Adverbit ja adjektiivit ovat samanlaisia:
 • un om felis   "iloinen mies"   →   el dansa felis   "hän tanssii iloisesti/iloisena"
Kysymys tehdään aloittamalla kysymyssanalla tai sanalla esce, ja lopettamalla kysymysmerkkiin ?:
 • esce tu pote dansa?   "osaatko tanssia?"
 • cuando tu prefere come?   "milloin sinusta olisi paras syödä?"

Muutamia hyödyllisiä etuliitteitä (prefixejä)

des-   =   kumota, estää
 • infeta   "tartuttaa"   →   desinfeta   "desinfektoida"
re-   =   uudestaan
 • comensa   "alkaa"   →   recomensa   "alkaa uudestaan"
non-   =   ei-, vastakohta
 • felis   "onnellinen, iloinen"   →   nonfelis   "onneton"

Hyödyllisiä päätteitä (suffikseja)

-or   =   henkilö, joka roolinsatai ammattinsa puolesta tekee jtk. tai työskentelee jnk. parissa
 • dirije   "johtaa"   →   dirijor   "johtaja"
 • carne   "liha"   →   carnor   "teurastaja"
-ador   =   laite, instrumentti tai kone, joka tekee jtk. tai työskentelee jnk. parissa
 • lava   "pestä"   →   lavador   "pesukone"
 • umida   "kostea"   →   umidador   "kostutin"
-eria   =   työpaikka, liike tai toimisto
 • carne   "liha"   →   carneria   "lihakauppa"
-able   =   jnk. toiminnan kohteeksi pystyvä tai kelpaava
 • ama   "rakastaa"   →   amable   ""rakastettava, rakastamisen arvoinen""
-eta   =   pienoisversio, poikanen, sisempi vaate
 • jaca   "takki"   →   jaceta   "liivi"
-on   =   hyvin suuri versio, ulompi vaate
 • avia   "lintu"   →   avion   "lentokone"
-ia   =   substantiivin tai adjektiivin jäljessä muodostaa abstraktin substantiivin
 • madre   "äiti"   →   madria   "äitiys"
 • vana   "turha"   →   vania   "turhuus"
-i   =   tulla tai tehdä joksikin
 • roja   "punainen"   →   roji   "punastua, punata"
-i   =   käyttää työkalua tai laitetta
 • telefon   "puhelin"   →   telefoni   "soittaa"
-i   =   murto-osa
 • des   "kymmenen"   →   un desi   "kymmenesosa"

Joitakin oikein tavallisia sanoja

lamääräinen artikkeli (kuten englannin "the")
unyksi, epämääräinen artikkeli (kuten engl. "a", "an")
meminä, minua, minut
tusinä, sinua, sinut
elhän, häntä, hänet, se ("älykäs eläin"), sitä, sen (obj.)
lose (eloton asia tai alempi eläin), sitä, sen (obj.)
onmuodollinen "passiivin" tekijä (ruotsin "man")
nosme, meitä, meidät
voste, teitä, teidät
loshe, heitä, heidät
seitsensä (refleks. kuten ruots. "sig")
meaminun
tuasinun
nosameidän
vosasinun
suahänen, heidän
esolla
aveolla jtkn. (omistaa)
donaantaa
disesanoa
vademennä
volehaluta
potevoida, osata
debepitää (tehdä jtkn.)
estatämä
aceltuo
totakaikki
cadajokainen
cadunkukin (henkilö)
multepaljon
algajokin, joitakin
algunjoku
pocavähän
nunei kukaan
anjopa
cualmikä / joka
ceettä
cikuka / joka
cuandomilloin
cuantokuinka paljon
domissä
comokuinka, niinkuin
percemiksi
carsiksi että, koska
afinjotta
pluenemmän, (myös komparativi, superlatiivi)
minvähemmän, (myös komp. tai superl.)
cakuin
eja
otai, vai
mamutta
sijos
si!kyllä!
no!ei!
ajohonkin, jonkin/jonkun luona/luokse
anteedessä, ennen
asta(johonkin) asti
conmukana
contravastaan
dejollekin kuuluva, johonkin liittyvä, jostain tuleva, jostain alkaen
enjossakin
entrevälillä, kesken, joukossa
estralisäksi, ulkopuolella
parilmaisee tekijän
perjotakin varten
posjälkeen, takana
sinilman
sircalähellä, noin…
sualla
suprayläpuolella
surpäällä
traläpi, halki
ultra(jonkin) lisäksi
zero0
un1
du2
tre3
cuatro4
sinco5
ses6
sete7
oto8
nove9
des10
sento100
mil1000
alohei
bon diahyvää päivää
bon notehyvää yötä
como lo vade?miten menee?
bonhyvä, hyvin
malhuono, huonosti
grasiaskiitos
adiohyvästi
ommies
femnainen
xicatyttö
xicopoika
amiystävä
amarakastaa
odiavihata
oiosilmä
videnähdä
oreakorva
oiakuulla
bocasuu
testapää
manokäsi
ditosormi, varvas
pedejalka
colpalyödä
paseakulkea (jalkaisin)
corejuosta
gatokissa
cankoira
cavalohevonen
bovelehmä, nauta
porcosika
galkana, kukko
avialintu
pexkala
florkukka
arborpuu
paismaa
sitesuurkaupunki
vilamaalaiskaupunki
casatalo, (koti)
ofisiatoimisto
otelhotelli
scolakoulu
restoranteravintola
autoauto
trenjuna
avionlentokone
barcovene
bisiclepolkupyörä
gidaohjata, ajaa (autoa)
volalentää
viajamatka, matkustaa
salahuone
sejatuoli
tablepöytä
letovuode
telefonpuhelin
entramennä sisälle
sortitulla pois
sentaistua
usakäyttää
camisapaita
pantalonhousut
faldahame
robamekko
jacatakki
sapatokenkä
xapohattu
portakantaa, olla (vaate) päällä
vestipukea, pukeutua
desvestiriisua, riisuutua
librokirja
jornalaikakauslehti
penkynä
nota(tehdä) muistiinpano
lejelukea
scrivekirjoittaa
aniovuosi
mensekuukausi
diapäivä, vuorokausi
oratunti
minutominuutti
secondosekunti
taskuppi
vitrolasi
platolautanen
forcehaarukka
cotelveitsi
culierlusikka
carneliha
vejetalvihannes
pomaomena
oraniaappelsiini
panleipä
pastapasta
risriisi
cosinikeittiö, laittaa ruokaa
comeruoka, syödä
acuavesi
tetee
cafekahvi
birolut
vinoviini
bevijuoda
solaurinko
lunakuu
pluvesade
nevalumi
teramaa(perä)
marmeri
colorväri
rojapunainen
oraniaoranssi
jalakeltainen
verdevihreä
blutummansininen
azulvaaleansininen
blancavalkoinen
negramusta
brunruskea
grisharmaa
grandesuuri
petipieni
longapitkä
cortalyhyt
distanteetäinen, kaukana
prosimaläheinen, lähellä
belakaunis
fearuma
caraarvokas, kallis
baratahalpa
custamaksaa (on hintana)
paiamaksaa (suorittaa hinta)
compraostaa
vendemyydä
abridaavoin, auki
cluidasuljettu, kiinni

Traduida par Harri Savolainen.

© 2017 Elefen.org. Tota diretos de autor es reservada.