EsperantoElefen
Lingua Franca Nova (“elefeno”) estas tre simpla, regula kaj facile lernebla planlingvo por internacia komunikado. Ĝi havas diversajn ecojn:Lingua Franca Nova (“elefen”) es un lingua desiniada per es vera simple, coerente, e fasil aprendeda, per comunica internasional. Lo ave cualias diversa:
1. Ĝi havas limigitan fonemaron. Ĝi sonas simile al la itala aŭ la hispana.1. Lo ave un cuantia limitada de fonemes. Lo sona simil a italian o espaniol.
2. Oni literumas ĝin laŭsone. Neniu infano pasigu jarojn lernante malregulaĵojn.2. Lo es scriveda como lo sona. No enfante debe perde multe anios en studia esetas.
3. Ĝi havas vere simplan kaj regulan gramatikon, similan al tiu de la kreoloj de la mondo.3. Lo ave un gramatica vera simple e coerente, simil a la creoles de la mundo.
4. Ĝi havas limigitan kaj tute regulan aron da produktaj afiksoj por vortfarado.4. Lo ave un grupo limitada e tota coerente de afisas produinte per crea parolas nova.
5. Ĝi havas bone difinitan vortordon, samkiel multaj gravaj lingvoj.5. Lo ave regulas bon definida per la ordina de parolas, como multe linguas major.
6. Ĝia vortaro estas forte bazita sur la modernaj latinidaj lingvoj. Ĉi tiuj lingvoj estas tre disvastiĝintaj kaj influaj, kaj kontribuis al la angla la plejmulton de ties vortoj.6. Lo ave un lista de parolas fundida en la linguas romanica moderna. Esta linguas es comun e influosa, e ia contribui la parte major de parolas engles.
7. Ĝi estas konstruita por nature akcepti latinajn kaj grekajn teĥnologiajn fakvortojn, komunajn tra la mondo.7. Lo es desiniada per aseta natural la parolas tecnical de latina e elenica, comun tra la mundo.
8. Ĝi estas konstruita por ŝajni “natureca” al tiuj, kiuj komprenas la latinidajn lingvojn, sed ĝi ne estas malpli facila por aliuloj.8. Lo es desiniada per apare “natural” per los ci comprende la linguas romanica, ma lo no es min fasil per otras.
Ni esperas, ke elefeno plaĉos al vi!Nos espera ce tu va gusta elefen!

Bazaj principoj

Alfabeto

LiteroElparolo
aa
bb
ck
dd
ee
ff
gg
hh
iij
jĵ
ll
mm
nn
oo
pp
rr
ss
tt
uuŭ
vv
xŝ
zz

Vortordo

subjekto – verbo – objekto:
 • la fem ama la casa   “la virino amas la domon”
partikulo – substantivo – adjektivoj:
 • la casa grande   “la granda domo”
helpverboj – verbo – adverboj:
 • me debe pasea atendente   “mi devas marŝi singarde”
prepozicio – substantivo:
 • el es en la jardin   “li/ŝi estas en la ĝardeno”

La gramatiko

-s (aŭ -es post konsonanto) multenombrigas substantivon:
 • omes e femes   “viroj kaj virinoj”
ia kreas la is-formon de verbo:
 • tu ia labora   “vi laboras”
va kreas la os-formon de verbo:
 • tu va labora   “vi laboros”
ta kreas la us-formon, sed ne estas deviga:
 • si me pote, me ta vola   “se mi povus, mi flugus”
Unu verbo pote sekvi alian, se ĝi havas la saman subjekton:
 • me vole compra un camisa   “mi volas aĉeti ĉemizon”
Netransitivaj verboj fariĝas igaj per aldono de objekto:
 • me move   “mi moviĝas”   →   me move la table   “mi movas la tablon”
Per aldono de -nte al verbo oni formas la aktivan participon, kiu povas esti aŭ adjektivo aŭ substantivo:
 • donante   “donanta; donanto”
Per aldono de -da al verbo oni formas la pasivan participon, kiu povas esti aŭ adjektivo aŭ substantivo:
 • donada   “donita; donitaĵo, donaco”
La verbo mem povas konduti kiel substantivo:
 • nos dansa   “ni dancas”   →   la dansa   “la danco”
Laŭ la sama maniero, adjektivo povas esti uzata kiel substantivo:
 • un om saja   “saĝa viro”   →   la sajas   “la saĝuloj”
Adverboj estas identaj al adjektivoj:
 • un om felis   “feliĉa viro”   →   el dansa felis   “li/ŝi dancas feliĉe”
Por fari demandon, komencu per demandovorto aŭ esce (“ĉu”), kaj finu per “?”:
 • esce tu pote dansa?   “ĉu vi povas danci?”
 • cuando tu prefere come?   “kiam vi preferas manĝi?”

Utilaj prefiksoj

des-   =   malfari
 • infeta   “infekti”   →   desinfeta   “malinfekti”
re-   =   refari
 • comensa   “komenci”   →   recomensa   “rekomenci”
non-   =   ne-, mal-
 • felis   “feliĉa”   →   nonfelis   “nefeliĉa, malfeliĉa”

Utilaj prefiksoj

-or   =   homo, kiu profesie faras ion aŭ laboras pri io (“-isto”)
 • dirije   “direkti”   →   dirijor   “direktisto, direktoro”
 • carne   “viando”   →   carnor   “viandisto, buĉisto”
-ador   =   ilo, aparato aŭ maŝino, kiu faras ion aŭ laboras pri io (“-ilo”)
 • lava   “lavi”   →   lavador   “lavmaŝino”
 • umida   “humida”   →   umidador   “senhumidigilo”
-eria   =   laborejo, vendejo, oficejo (“-ejo”)
 • carne   “viando”   →   carneria   “viandovendejo”
-able   =   ebla aŭ inda
 • ama   “ami”   →   amable   “aminda”
-eta   =   pli eta versio
 • jaca   “jako”   →   jaceta   “veŝto”
-on   =   pli granda versio
 • avia   “birdo”   →   avion   “aviadilo”
-ia   =   abstrakta substantivo (“-eco”)
 • madre   “patrino”   →   madria   “patrineco”
 • vana   “vanta”   →   vania   “vanteco”
-i   =   fariĝi; aŭ igi, ke io fariĝu
 • roja   “ruĝa”   →   roji   “ruĝiĝi, ruĝigi”
-i   =   uzi ilon, instrumenton, maŝinon
 • telefon   “telefono”   →   telefoni   “telefoni”
-i   =   frakcio (“-ono”)
 • des   “dek”   →   un desi   “dekono”

Kelkaj bazaj vortoj

lala
uniu, unu (nedifina artikolo)
memi, min
tuvi (unu persono), vin
elli, ŝi, lin, ŝin
loĝi, ĝin
ononi, onin
nosni, nin
vosvi (pli ol unu persono), vin
losili, ilin
sesi, sin
meamia
tuavia
nosania
vosavia
sualia, ŝia, ĝia, ilia, sia
esesti
avehavi
donadoni
disediri
vadeiri
volevoli
potepovi
debedevi
estaĉi tiu
aceltiu
totaĉiuj, ĉiom da
cadaĉiu
cadunĉiu homo
multemultaj, multe da
algaiuj, kelkaj, iom da
alguniu homo
pocamalmultaj
nunneniu
an
cualkio, kiu
ceke
cikiu
cuandokiam
cuantokiom
dokie
comokiel
percekial
carĉar
afinpor ke
plupli
minmalpli
caol
ekaj
o
mased
sise
si!jes!
no!ne!
aĉe, al
anteantaŭ
astaĝis
conkun
contrakontraŭ, malgraŭ
dede, el
enen
entreinter
estraekster, krom
parfare de
perpor
pospost, malantaŭ
sinsen
sircaĉirkaŭ, proksimume
susub
suprasuper
sursur
tratra
ultrapreter
zero0
un1
du2
tre3
cuatro4
sinco5
ses6
sete7
oto8
nove9
des10
sento100
mil1000
alosaluton
bon diabonan tagon
bon notebonan nokton
como lo vade?kiel vi fartas?
bonbone
malmalbone
grasiasdankon
adioĝis revido, adiaŭ
omviro
femvirino
xicaknabino
xicoknabo
amiamiko
amaami
odiamalami
oiookulo
videvidi
oreaorelo
oiaaŭdi
bocabuŝo
testakapo
manomano
ditofingro
pedepiedo
colpafrapi
paseapromeni
corekuri
gatokato
canhundo
cavaloĉevalo
bovebov(in)o
porcobirdo
galkok(in)o
aviabirdo
pexfiŝo
florfloro
arborarbo
paislando
siteurbo
vilavilaĝo
casadomo
ofisiaoficejo
otelhotelo
scolalernejo
restoranterestoracio
autoaŭto
trentrajno
avionaviadilo
barcoboato
bisiclebiciklo
gidagvidi, stiri, veturigi
volaflugi
viajavojaĝi
salaĉambro
sejaseĝo
tabletablo
letolito
telefontelefono
entraeniri
sortieliri
sentasidi
usauzi
camisaĉemizo
pantalonpantalono
faldajupo
robarobo
jacajako
sapatoŝuo
xapoĉapelo
portaporti
vestivesti
desvestisenvestigi
librolibro
jornalĵurnalo, gazeto
penskribilo
notanoti, noto
lejelegi
scriveskribi
aniojaro
mensemonato
diatago
orahoro
minutominuto
secondosekundo
tastaso
vitroglaso
platotelero
forceforko
coteltranĉilo
culierkulero
carneviando
vejetallegomo
pomapomo
oraniaoranĝo
panpano
pastapastaĵo
risrizo
cosinikuiri
comemanĝi
acuaakvo
teteo
cafekafo
birbiero
vinovino
bevitrinki
solsuno
lunaluno
pluvepluvo
nevaneĝo
teratero
marmaro
colorkoloro
rojaruĝa
oraniaoranĝa
jalaflava
verdeverda
blumalhelblua
azulhelblua
blancablanka
negranigra
brunbruna
grisgriza
grandegranda
petimalgranda
longalonga
cortamallonga
distantemalproksima
prosimaproksima
belabela
feamalbela
carakara, multekosta
baratamalmultekosta
custakosti
paiapagi
compraaĉeti
vendevendi
abridamalfermita
cluidafermita

Traduida par Simon Davies.

© 2014 Elefen.org. Tota diretos de autor es reservada.